eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Ryzyko wystąpienia zespołu stresu po intensywnej terapii u pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii

Katarzyna Białek
1

1.
Institute of Medical Sciences, Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (1): 70–76
Data publikacji online: 2021/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Rozwój medycyny i udoskonalenie technik podtrzymujących życie na oddziałach intensywnej terapii (OIT) znacząco przyczyniły się do zmniejszania śmiertelności leczonych pacjentów. Wielu jednak z nich doświadcza obniżonej jakości życia i problemów zdrowotnych po wypisaniu z oddziału i zakończeniu hospitalizacji. Osoby, które przeszły krytyczną chorobę, zgłaszały pogorszenie funkcjonowania fizycznego, problemy ze zdrowiem psychicznym i osłabienie funkcji poznawczych. Zaproponowano, aby taką formę reakcji chorych leczonych na OIT nazwać zespołem stresu po intensywnej terapii (PICS). Zrozumienie i wczesna diagnoza PICS mogą być pomocne nie tylko dla pacjenta i jego rodziny, lecz także dla personelu medycznego. W artykule opisano reakcje i konsekwencje zdrowotne pacjentów leczonych na OIT oraz sposoby zapobiegania ich wystąpieniu.

The development of medicine and the improvement of techniques used for life support in intensive care units (ICUs) have significantly contributed to reducing the mortality of treated patients. On the other hand, many of them experience reduced quality of life and health problems after discharge from the unit. Individuals who have undergone a critical illness requiring intensive care have reported physical weakness, mental health problems, and a decrease in cognitive functions. It has been proposed that this form of reaction of patients treated in the ICU should be called post-intensive care syndrome (PICS). Understanding and early diagnosis of PICS may therefore be important for the medical personnel and for the patient and his/her family. This article describes the reactions and health consequences of patients treated in the ICU and how to prevent them.
słowa kluczowe:

intensywna terapia, zespół stresu po intensywnej terapii, stres, depresja, lęk

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.