eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
6/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Sakubitryl/walsartan – nowe możliwości leczenia chorych z niewydolnością serca – wskazówki praktyczne

Agnieszka Pawlak, Małgorzata Lelonek, Paweł Rubiś, Jakub Gierczyński

Data publikacji online: 2018/12/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ostatnie wytyczne dotyczące niewydolności serca (NS) z 2016 r. wprowadziły do leczenia chorych z NS lek z grupy antagonistów receptorów angiotensyny II i inhibitorów neprylizyny (ARNI). Produkt ten łączy w sobie działanie inhibitora receptora angiotensyny II (walsartan) oraz inhibitora neprylizyny (sakubitryl). Klinicznie działanie kombinacji tych substancji przejawia się poprzez rozszerzenie naczyń i obniżenie ciśnienia krwi, zwiększenie wydalania sodu z moczem i diurezy, zahamowanie układu renina–angiotensyna–aldosteron i aktywności układu współczulnego oraz zapobieganie niekorzystnej przebudowie mięśnia sercowego. Badania kliniczne i dane pochodzące z rejestrów z zastosowaniem leku sakubitryl/walsartan wskazują zarówno na istotną redukcję śmiertelności (o 20% z przyczyn sercowo-naczyniowych), jak i redukcję hospitalizacji (o 21%) w tej grupie chorych w porównaniu z chorymi poddanymi standardowej terapii. W publikacji przedstawiono informacje praktyczne dotyczące zastosowania ARNI u chorych z NS.
słowa kluczowe:

niewydolność serca, sakubitryl/walsartan, Entresto

referencje:
Rywik TM, Zielinski T, Piotrowski W i wsp. Heart failure patients from hospital settings in Poland: population characteristics and treatment patterns, a multicenter retrospective study. Cardiol J 2008; 15: 169-180.
McMurray JJ, Packer M, Desai AS i wsp. Angiotensin-Neprilysin inhibition versus Enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014; 371: 993-1004.
Wytyczne oceny technologii medycznych (HTA, ang. health technology assessment). Wersja 3.0. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Warszawa, sierpień 2016.
Du X, Khamitova A, Kyhlstedt M i wsp. Utilisation of real-world data from heart failure registries in OECD countries – a systematic review. Int J Cardiol Heart Vasc 2018; 19: 90-97.
Greene SJ, Butler J, Albert NM i wsp. Medical Therapy for Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: The CHAMP-HF Registry. J Am Coll Cardiol 2018; 72: 351-366.
Wachter R, Viriato D, Klebs S i wsp. Dosing Patterns and Evolution of Clinical Parameters in Patients Prescribed Sacubitril /Valsartan in Germany. Poster presentation at: American Heart Association Scientific Sessions 2017. Postgrad Med 2018; 130: 308-316. Circulation 2017; 136 (suppl. 1): abstract 15751.
Wachter R, Viriato D, Klebs S i wsp. Early insights into the characteristics and evolution of clinical parameters in a cohort of patients prescribed sacubitril/valsartan in Germany. Postgrad Med 2018; 130: 308-316.
Feature Story. Real-World Evidence: Perceptions of Cardiologists. https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2018/02/13/14/42/feature-story-real-world-evidence-perceptions-of-cardiologists
Canu A, Maurin V, Dos Santos P, Picard F. Results of a single center experience on 200 consecutive patients treated with Entresto (sacubitril/valsartan). Eur J Heart Fail 2017; 19: 413-414.
Bastien N, Haddad H, Bergeron S i wsp. The PARASAIL study – patient reported outcomes from the Canadian real-world experience use of sacubitril/valsartan in patients with heart failure and reduced ejection fraction. Can J Cardiol 2017; 33: S162-S163.
Martens P, Beliën H, Dupont M, Mullens W. Insights into implementation of sacubitril/valsartan into clinical practice. ESC Heart Fail 2018; 5: 275-283.
Murray G, Barrett M, Earls S i wsp. The use of sacubitril/valsartan: a real world experience in a high volume specialist heart failure service. Heart 2017; 103: A8-A9.
Kałużna-Oleksy M, Kolasa J, Migaj J i wsp. Pierwsze doświadczenia kliniczne z przedstawicielem nowej grupy leków ARNI (sakubitril/walsartan) u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory w Polsce. Kardiol Pol 2018; 76: 381-387.
Antol D, Casebeer AW, DeClue RW i wsp. An Early View of Real-World Patient Response to Sacubitril/Valsartan: A Retrospective Study of Patients with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction. Adv Ther 2018; 35: 785-795.
Ponikowski P, Voors AA, Anker S i wsp. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2016; 37: 2129-2200.
Wachter R, Senni M, Belohlavek J i wsp. Initiation of sacubitril/valsartan in hospitalized patients with heart failure with reduced ejection fraction after hemodynamic stabilization: Primary results of the TRANSITION study. Eur Heart J 2018; 39 (suppl. 1): P886.
Velazquez EJ, Morrow DA, DeVore AD i wsp.; the PIONEER-HF Investigators. Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med 2018; DOI: 10.1056/NEJMoa1812851.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe