eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Satysfakcja z życia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Jolanta Glińska
,
Marta Ogrodniczak
,
Łukasz Dziki
,
Adam Dziki

Data publikacji online: 2018/01/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Ocena satysfakcji z życia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 100 osób z rozpoznaniem choroby Leśniowskiego-Crohna powyżej 18. roku życia. Ankietowani byli pacjentami Kliniki Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety własnej oraz standaryzowanego kwestionariusza — Skali Satysfakcji z Życia (SWLS).
Wyniki. Spośród ankietowanych ponad połowa (51%) to osoby młode w wieku 18–30 lat. Pod względem wykształcenia przeważały osoby z wyższym wykształceniem (42%), większość mieszkała w dużym mieście. Z analizy danych wynika, że ogólny średni wskaźnik satysfakcji z życia dla wszystkich respondentów wynosił 19,91, co oznacza średni poziom.
Wnioski. Mężczyźni uzyskali nieco wyższy wynik niż kobiety. Osoby powyżej 60. roku życia wykazały niskie zadowolenie z życia, natomiast pozostałe grupy poziom średni. Najniższy poziom satysfakcji życiowej stwierdzono u respondentów, u których rozpoznanie postawiono poniżej 20. roku życia. Osoby, które nie korzystają z grup wsparcia, uzyskały niższy wynik poziomu satysfakcji.

słowa kluczowe:

satysfakcja życiowa; choroba Leśniowskiego-Crohna; wsparcie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe