eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Skuteczność rehabilitacji kardiologicznej po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych

Bożena Kocik
1, 2
,
Anna Spannbauer
3, 4
,
Piotr Mika
5

1.
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
2.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
3.
Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
4.
Oddział Chorób Wewnętrznych i Angiologii, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
5.
Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2019; 2: 53–57
Data publikacji online: 2019/08/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Rehabilitacja jest wielokierunkowym, kompleksowym procesem mającym na celu ułatwienie zdrowienia oraz poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Postępy ostatnich lat związane z rozwojem kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii przyczyniły się do pozornego zdrowienia pacjentów kardiologicznych, ponieważ żadne interwencje naczyniowe nie są w stanie uchronić przed postępującą chorobą, jaką jest miażdżyca. W przypadku osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego mówi się raczej o kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, której celem jest zatrzymanie postępu choroby i zapobieganie jej tragicznym skutkom. Rehabilitacja kardiologiczna wraz z prewencją wtórną są integralnymi strategiami postępowania po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych i opierają się na działaniach zmierzających do zmniejszenia przyszłej chorobowości oraz śmiertelności, a także dalszej poprawy w zakresie objawów. Kluczową rolę odgrywa modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy oraz wprowadzenie trwałych zmian stylu życia – ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia aktywności fizycznej.

Rehabilitation is a multidirectional and comprehensive process of action aimed at facilitating the course of recovery, and improving physical and mental fitness. Advances in recent years related to the development of invasive cardiology and cardiosurgery have contributed to the apparent recovery of cardiac patients, because vascular interventions cannot protect patients from progressive disease, i.e. atherosclerosis. In the case of people with cardiovascular disease, we are talking about comprehensive cardiac rehabilitation aimed at stopping the progression of the disease and preventing its tragic effects. Cardiac rehabilitation and secondary prevention are an integral strategy for the management of percutaneous coronary angioplasty based on the reduction of future morbidity and mortality, as well as further improvement in symptoms. The key role here is played by the modification of atherosclerosis risk factors and the introduction of permanent lifestyle changes related to the particular focus on increasing physical activity.
słowa kluczowe:

rehabilitacja kardiologiczna, przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych, skuteczność rehabilitacji kardiologicznej

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe