eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2018
vol. 68
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Ślady kryminalistyczne w opiniowaniu sądowo-weterynaryjnym w przypadku podejrzenia o kłusownictwo z bronią palną

Marian Flis
,
Bogusław Rataj

Arch Med Sadowej Kryminol 2018; 68 (4): 232–241
Data publikacji online: 2019/04/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
W pracy przedstawiono zasady oceny przestępstw kłusowniczych z wykorzystaniem broni palnej przy wydawaniu opinii sądowych na podstawie śladów kryminalistycznych zabezpieczonych w materiale dowodowym. W wielu przypadkach zabezpieczony materiał nie pozwala na wykonanie badania post mortem, konieczne staje się więc zastosowanie innych metod jego oceny.

Materiał i metody
Oceny opierają się na dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia oraz zabezpieczonych fragmentach tkanek, a czasami również pocisków lub ich części. W wielu przypadkach zabezpieczony materiał dowodowy pozwala na wykorzystanie prostych metod badawczych czy przeprowadzenie eksperymentów umożliwiających ustalenie stanu faktycznego.

Wyniki
Tego rodzaju kompleksowe analizy pozwalają na precyzyjne ustalenie zarówno gatunku zwierzyny, jak i przyczyny zgonu i powinny być stosowane w opiniowaniu sądowo-weterynaryjnym.Aim of the study
The paper presents the principles which govern evaluation of poaching crimes with the use of firearms during preparation of court opinions based on secured forensic traces. In many cases, secured evidence does not allow for post-mortem examination; it becomes necessary to use other methods of assessing the evidence.

Material and methods
Such assessments are based on photographic documentation of the scene, as well as secured fragments of tissue, and sometimes also bullets or their parts. In many cases, the secured evidence allows for the use of simple research methods or experiments that make it possible to determine the facts.

Results
Such comprehensive analyses lead to precise determination of both the species of animals and the cause of their death and should be used in forensic and veterinary opinions.

słowa kluczowe:

kłusownictwo, ślady kryminalistyczne, broń palna, opinia sądowa, biegły sądowy

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe