eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2017
vol. 67
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Spektrum sporomorf pobranych z powierzchni skóry i ubrania osób w powiecie włodawskim w okresie letnim

Krystyna Piotrowska-Weryszko
1
,
Kamil Wydra
2
,
Natalia Korcz
2

1.
Department of Botany, University of Life Sciences in Lublin, Poland
2.
Student of Forensic Biology, Biology and Animal Breeders Student Research Association, Biochemistry Section, Faculty of Biology, Animal Sciences and Bioeconomy, University of Life Sciences in Lublin, Poland
Arch Med Sadowej Kryminol 2017; 67 (4): 241–253
Data publikacji online: 2018/04/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Ziarna pyłku ze względu na mikroskopijne rozmiary, wszechobecność i odporność na zniszczenie stanowią niezwykle cenny materiał biologiczny, który może być wykorzystany w postępowaniu dochodzeniowym.

Cel pracy
Określenie składu gatunkowego ziaren pyłku osadzonych na ubraniu i skórze ciała osób spacerujących w okolicach powiatu włodawskiego w okresie letnim.

Materiał i metody
Badaniom zostały poddane ziarna pyłku zdeponowane na powierzchni skóry i elementach garderoby osób spacerujących w czterech miejscowościach powiatu włodawskiego. Materiał pobierano na preparaty z taśmą dwustronnie klejącą. Skład jakościowy oraz ilościowy ziaren pyłku oceniono po analizie preparatów mikroskopowych przy powiększeniu 400-krotnym.

Wyniki
W przeprowadzonych badaniach zidentyfikowano ziarna pyłku roślin kwitnących w lecie, czyli w okresie, w jakim został przeprowadzony eksperyment. Z analizy palinologicznej wynika, że najdogodniejszym miejscem osadzania się ziaren pyłku jest powierzchnia ubrania na ramionach oraz powierzchnia skóry na przedramionach, natomiast najmniej ziaren znaleziono na powierzchni skóry na łydkach. Z analizy statystycznej wynika, że różnice w liczebności sporomorf zdeponowanych na różnych powierzchniach nie są istotne statystycznie.

Wnioski
Materiał palinologiczny zabezpieczany z podejrzanych lub ofiar powinien być pobierany z różnych części ubrania i skóry, ponieważ nie przyczepia się do nich w jednakowy sposób.Introduction
Due to their microscopic size, ubiquity, and resistance to destruction, pollen grains are an especially valuable biological material that can be used in forensic investigations.

Aim of the study
Determination of the species composition of pollen grains deposited on the clothing and skin of the people walking in Włodawa County during the summer.

Material and methods
Pollen grains deposited on the surface of the skin and garments of individuals walking in four villages of Włodawa County were analysed. The material was sampled using two-sided adhesive tape. The qualitative and quantitative composition of pollen grains was evaluated after analysis of microscopic slides at 400-x magnification.

Results
In the present investigations, we identified pollen grains of plants flowering in summer, i.e. in the experimental period. The palynological analyses indicate that the surface of clothes on the shoulders and the surface of the forearm skin are the most suitable areas for deposition of pollen grains, whereas the lowest amounts of pollen were noted on the calves. The statistical analysis shows that the differences in the number of sporomorphs deposited on the different surfaces are not statistically significant.

Conclusions
Palynological material collected from suspects or victims should be taken from various parts of clothing and skin, because it does not attach to them in the same way.

słowa kluczowe:

pyłek, palinologia kryminalistyczna, postępowanie dochodzeniowe, pobieranie prób, analiza mikroskopowa

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe