ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2017
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Społeczny odbiór niebezpiecznej osoby w zaostrzeniu psychotycznym na przykładzie przypadku orzeczniczego biegłych sądowych

Maciej Dziurkowski
,
Ewelina Dziurkowska
,
Maciej Zbyszkowicz

Adv Psychiatry Neurol 2017; 26 (1): 36-43
Data publikacji online: 2017/06/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel: W pracy opisano przypadek pacjenta, który dokonał czynu karalnego. Został osądzony przez media, a w szczególności przez osoby aktywne w Internecie. Nie brano pod uwagę choroby psychicznej podejrzanego – taka możliwość była traktowana jako sposób wykpienia się od odpowiedzialności. W artykule chciano wykazać stygmatyzację osób chorych psychicznie, która wynika przede wszystkim z niewiedzy społeczeństwa.

Opis przypadku: Z akt sprawy wynikało, że podejrzanym jest 32-letni mężczyzna, z wykształceniem wyższym, który podczas pobytu u rodziny w Kanadzie miał „załamanie nerwowe”, wrócił do kraju i trafił do szpitala psychiatrycznego. Po tygodniu opuścił szpital, po 8 miesiącach wystąpił u niego nawrót choroby. Został ponownie przymusowo skierowany na leczenie. Z dokumentacji medycznej wynikało, że podejrzany cierpi na ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne z objawami schizofrenii. W trakcie pobytu w szpitalach wypowiadał urojenia oddziaływania, prześladowcze, odnoszące i wielkościowe. W trakcie hospitalizacji był agresywny w stosunku do otoczenia, halucynował słuchowo. Po około dwóch miesiącach od opuszczenia szpitala badany odstawił leki. W wyniku nawrotu choroby, poruszając się samochodem z nadmierną prędkością ulicami Sopotu, umyślnie spowodował katastrofę w ruchu lądowym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób.

Komentarz: Na podstawie danych z akt sprawy, dostępnej dokumentacji medycznej oraz przeprowadzonego badania sądowo-psychiatrycznego biegli stwierdzili, że podejrzany jest chory psychicznie – cierpi na schizofrenię paranoidalną. Nie jest natomiast upośledzony umysłowo, a w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zniesioną całkowicie zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

Purpose: The present paper describes a case of a patient who committed a criminal offence and was then judged by the media, and especially by web surfers. Mental illness of the patient was not taken into account, this possibility having been treated as a way getting away with the crime. The purpose of the present paper was to demonstrate stigmatisation of the mentally ill, which stems primarily from the ignorance of society.

Case description: According to the case files, the suspect was a 32-year old male with higher education who, during a visit to his family in Canada, had a “nervous breakdown” and returned to Poland to be admitted to a psychiatric hospital. After a week, he was discharged from hospital. After 8 months, he had a recurrence of the illness and was once more referred to mandatory treatment. According to the medical documentation, the suspect suffered from an acute polymorphic psychotic disorder with symptoms of schizophrenia. During his stay in hospitals, he uttered delusions of remote control, persecution, reference and grandeur. In the course of hospitalisation, he was aggressive towards the environment and had auditory hallucinations. After approximately two months of the date of leaving the hospital, the subject discontinued his medication. As a result of recurrence of the illness and while driving a car at an excessive speed, he caused a major traffic accident, endangering the lives and health of many people.

Comment: On the basis of the case files, the available medical documentation and the conducted judicial and psychiatric examination, court experts concluded that the suspect was mentally ill, i.e. that he suffered from paranoid schizophrenia. However, he was not mentally impaired, albeit, at the time of committing the act he was accused of, he was completely unable to recognise the meaning of his actions and make decisions concerning the way he behaved.
słowa kluczowe:

schizofrenia paranoidalna, ostra psychoza, napiętnowanie

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe