eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2014
vol. 64
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Krótkie doniesienie

Spotkanie naukowe dotyczące prowadzonych w Polsce ekshumacji ofiar represji z lat 1944–1956 – wizyta przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w Tbilisi

Łukasz Szleszkowski

Arch Med Sąd Kryminol 2014; 64 (3): 195–197
Data publikacji online: 2015/02/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 23–26 kwietnia 2014 r. na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji odbyła się w Tbilisi wizyta delegacji polskich naukowców. Członkami trzyosobowej delegacji byli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej (IPN): dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – pełnomocnik prezesa IPN do spraw poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956, dr Rafał Leśkiewicz – dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, oraz dr n. med. Łukasz Szleszkowski – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
Głównym celem wizyty było podzielenie się doświadczeniami z prowadzonych w Polsce prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych w ramach projektu naukowo-badawczego Instytutu Pamięci Narodowej. Duże zainteresowanie ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji prowadzonymi przez IPN pracami wynika z faktu, że poszukiwania nieznanych miejsc pochówków prowadzone są również w tym kraju. Źródła historyczne mówią o ok. 10 tysiącach ofiar czystek z okresu Wielkiego Terroru z lat 1937–1939 oraz Powstania Gruzińskiego z 1924 r. Badania te znajdują się dopiero na etapie poszukiwań archiwalnych. Dotąd nie odnaleziono jeszcze grobów ofiar. Naukowy cel wizyty został zrealizowany poprzez wygłoszenie wykładów przez dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka i dr. n. med. Łukasza Szleszkowskiego. Pierwszy z prelegentów przedstawił historię badań poszukiwawczych grobów z lat 1944–1956 w Polsce, metodykę stosowaną w trakcie poszukiwań zarówno archiwalnych, jak i terenowych oraz wyniki dotychczasowych prac prowadzonych w wielu miejscach w Polsce (na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, na Powązkach Wojskowych w Warszawie i na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych m.in. na terenie Opolszczyzny, Wielkopolski i Dolnego Śląska).
Wykład dr. Łukasza Szleszkowskiego koncentrował się na organizacji i metodyce przeprowadzania oględzin sądowo-lekarskich w czasie masowych ekshumacji szczątków ofiar. Zaprezentowano również trudności wynikające ze specyfiki ekshumacji ofiar z tego okresu historycznego oraz wyniki aktualnych badań dotyczących m.in. sposobu wykonywania egzekucji w tym czasie. Pierwsze wykłady odbyły się na Akademii Policyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a kolejne na Uniwersytecie Ilia w Tbilisi. Końcowym i...


Pełna treść artykułu...
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe