eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2016
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Spożycie alkoholu przez uczniów po 18. roku życia uczęszczających do warszawskich szkół ponadgimnazjalnych

Mariola Pietrzak
1
,
Zofia Sienkiewicz
1
,
Jacek Imiela
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Data publikacji online: 2016/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną zarówno wśród nastolatków, jak i osób dorosłych. Zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji czynników ryzyka dla zdrowia.
Cel pracy. Analiza spożycia alkoholu przez młodzież w wieku powyżej 18 lat uczęszczającą do warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 612 uczniów po 18. roku życia, uczęszczających do szkół warszawskich. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankietową.
Wyniki i wnioski. Ponad 3/4 uczniów przyznaje się do picia alkoholu. Kobiety (75%) rzadziej spożywają alkohol niż mężczyźni (84%). Najchętniej konsumowanym alkoholem wśród osób deklarujących spożywanie go jest piwo i wódka. Na rodzaj pitego alkoholu i częstość jego spożywania mają wpływ płeć i rodzaj szkoły, do której uczęszczali uczniowie.Introduction. Alcohol is the most widespread psychoactive substance both among teenagers and adults. It takes third place in the rating of health risk factors.
Aim. Analysis of alcohol consumption by young adults aged eighteen or above attending secondary schools in Warsaw.
Material and methods. The research was conducted among 612 students aged 18 or above attending secondary schools. Research was conducted in the time between June 2011 and April 2012. The method used during the research was a diagnostic survey with a questionnaire technique.
Results and conclusions. Over three quarters of students admits to alcohol consumption. Women (75%) consume alcohol less frequently than men (84%). The majority of the studied young adults of Warsaw attending secondary schools drink alcohol. The most popular alcohol among students is beer and vodka.

słowa kluczowe:

alcohol; adolescents; risk factors

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe