eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2013
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 

Sprawozdanie
17th ECCO – 38th ESMO – 32nd ESTRO European Cancer Congress, Amsterdam, 27 września – 1 października 2013 r.

Marzena Samardakiewicz

Psychoonkologia 2013, 3: 131
Data publikacji online: 2014/03/05
Plik artykułu:
- treść.pdf  [0.08 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Kongres połączonych międzynarodowych towarzystw nau­kowych ECCO-ESMO-ESTRO, pod nazwą European Cancer Congres, odbył się w Am­sterdamie w dniach od 29 września do 1 października 2013 r. pod hasłem Reinforcing multi­disciplinarity.

Kongres ECC w liczbach: 18 482 uczestników, 3303 zgłoszone abstrakty (168 ustnych wystąpień, 2282 plakaty, 610 odrzuconych), 735 zaproszonych wykładowców, 319 sesji w 17 równolegle prowadzonych ścieżkach tematycznych, ponad 2000 prezentacji. Wśród 26 obszarów zainteresowań zgłaszanych przez uczestników przeważały badania kliniczne (21,6%), nauki podstawowe (18,7%) i badania nad lekami (10,4%). W innych obszarach odpowiednio: opieka paliatywna (2,7%), geriatria onkologiczna (2,4%), onkologia psychospołeczna (2,0%), onkologia pediatryczna (1%). Wśród uczestników przeważali lekarze onkolodzy (31,1%), a przedstawiciele innych profesji stanowili odpowiednio: chirurdzy 10,0%, radiolodzy 5,5%, pielęgniarki 4,8%, studenci 3,2%, psycholodzy 0,1%, sprawujący opiekę paliatywną 0,1%, terapeuci zajęciowi 0,05% i fizjoterapeuci 0,03%. Przedstawione dane wskazują na rozmiar przedsięwzięcia, które urasta do rangi europejskiej przeciwwagi dla amerykańskiego kongresu ASH (American Society of Hematology).

W krótkim sprawozdaniu nie sposób przekazać nawet najważniejszych trendów. Zainteresowanych odsyłam do dostępnej on-line książki edukacyjnej: http://www.ejcancer.com/webfiles/images/journals/ejc/EJCSUP_Updated.pdf (np. rozdział: Mood disorders in cancer patient).

Doniesienia z zakresu psychoonkologii pojawiały się tradycyjnie w sesjach pielęgniarskich (np. funkcjonowanie starszych rodziców w obliczu

choroby nowotworowej dorosłych dzieci, wykorzystywanie nowych urządzeń (ipad, tablet) do prowadzenia skrinningu u pacjentów czy program monitorowania bezpośrednich następstw leczenia przez internet). W nielicznych sesjach pediatrycznych prezentowano m.in. bardzo interesujący nurt badań nad genetycznymi predyspozycjami do występowania późnych powikłań u dzieci po przebytej terapii, dyskusję nad postępami budowy

systemu opieki długofalowej nad wyleczonymi z dziecięcych nowotworów i wprowadzenia ujednoliconego dokumentu (health passport), w którym zawarte będą wszystkie ważne informacje o przebiegu leczenia indywidualnego pacjenta. W ramach spotkania SIOP Europe (Międzynarodowe Towarzystwo Pe­diatrów Onkologów, Europa) dyskutowano szereg inicjatyw podejmowanych w ramach program unijnego European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC) oraz zaawansowanie pracy nad europejskimi standardami opieki psychospołecznej nad dziećmi z chorobami nowotworowymi (European Standards of Care for Children with Cancer). W tym ostatnim zagadnieniu rolę sprawozdawcy pełnił prof. Jerzy R. Kowalczyk (Lublin).

Niezwykłe w swojej dynamice były warsztaty interaktywne z zakresu komunikacji, a szczególnie te prowadzone przez L. Fallowfield (Wielka Brytania) – praca z pacjentem i rodziną w złości.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.