eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
2/2023
vol. 17
 
Share:
Share:
abstract:

Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo--Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Bydgoszcz 18–19 maja 2023 r.

Paulina Mościcka
1

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Online publish date: 2023/07/25
View full text Get citation
 
W dniach 18–19 maja 2023 r. w City Hotel Bydgoszcz odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Głównym celem tegorocznego spotkania była prezentacja nowości w interdyscyplinarnej, zintegrowanej opiece pielęgniarskiej w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. W Konferencji uczestniczyło niemal 250 osób z całego kraju (ryc. 1). Zaproszono prelegentów z ośmiu uniwersytetów z całej Polski.
Konferencję otworzyła prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (ryc. 2). Prof. Szewczyk powitała wszystkich zebranych, podziękowała za udział partnerom i sponsorom uczestniczącym w tym wydarzeniu oraz przedstawiła historię PTPA. Patronat merytoryczny i nadzór naukowy nad wydarzeniem sprawowali: Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego. Patronat nad Konferencją objęli: wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku oraz stowarzyszenie Stoma LIFE. Wśród gości honorowych byli: prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy, prof. dr hab. n. o zdr. Alina Borkowska, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK, prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz dr hab. n. med. Mariusz Wysokiński, prof. UML, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Wykład inauguracyjny dotyczący zakażenia ran wygłosiła prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek, kierownik Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Pierwsza sesja poświęcona była nowościom w chirur­gii przewodu pokarmowego z punktu widzenia pielęgniarki i chirurga. Prowadzili ją prof. Borkowska, prof. Kozieł, dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska i dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK z Katedry Chirurgii Ogólnej i...


View full text...
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.