eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo--Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Bydgoszcz 18–19 maja 2023 r.

Paulina Mościcka
1

  1. Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(2): 97–100
Data publikacji online: 2023/07/25
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
W dniach 18–19 maja 2023 r. w City Hotel Bydgoszcz odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Głównym celem tegorocznego spotkania była prezentacja nowości w interdyscyplinarnej, zintegrowanej opiece pielęgniarskiej w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. W Konferencji uczestniczyło niemal 250 osób z całego kraju (ryc. 1). Zaproszono prelegentów z ośmiu uniwersytetów z całej Polski.
Konferencję otworzyła prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (ryc. 2). Prof. Szewczyk powitała wszystkich zebranych, podziękowała za udział partnerom i sponsorom uczestniczącym w tym wydarzeniu oraz przedstawiła historię PTPA. Patronat merytoryczny i nadzór naukowy nad wydarzeniem sprawowali: Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego. Patronat nad Konferencją objęli: wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku oraz stowarzyszenie Stoma LIFE. Wśród gości honorowych byli: prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy, prof. dr hab. n. o zdr. Alina Borkowska, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK, prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz dr hab. n. med. Mariusz Wysokiński, prof. UML, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Wykład inauguracyjny dotyczący zakażenia ran wygłosiła prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek, kierownik Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Pierwsza sesja poświęcona była nowościom w chirur­gii przewodu pokarmowego z punktu widzenia pielęgniarki i chirurga. Prowadzili ją prof. Borkowska, prof. Kozieł, dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska i dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK z Katedry Chirurgii Ogólnej i...


Pełna treść artykułu...
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.