eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Stan mikrobiologiczny powietrza miejskiego w miejscach publicznych w okresie jesienno-zimowym

Wioletta Adamus-Białek
1
,
Aneta Filipiak
1
,
Monika Wawszczak
1
,
Aleksandra Woźniak
1
,
Stanisław Głuszek
1

1.
Department of Surgery and Surgical Nursery with Laboratory of Genetics, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 203-209
Data publikacji online: 2019/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Mikroorganizmy stwierdza się w prawie każdym środowisku, szczególnie powszechnie w powietrzu. Bakterie, wirusy i grzyby występują w postaci bioaerozoli, co pozwala im się przemieszczać. Bakterie przenoszone przez powietrze mogą należeć do patogennych grup, zwłaszcza w miejscach często uczęszczanych przez ludzi.

Cel pracy
Analiza mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w Kielcach jesienią i zimą w różnych miejscach publicznych, takich jak ruchliwe ulice, park miejski, kino i apteka.

Materiał i metody
Ogólną liczbę bakterii określono metodą sedymentacji. Stan mikrobiologiczny powietrza porównano z normą polską. Dodatkowo do różnicowania bakterii zastosowano metody makroskopowe (obserwacja kolonii bakterii) i mikroskopowe (obserwacja komórek bakterii wybarwionych metodą Grama).

Wyniki
W większości próbek powietrza nie stwierdzono zanieczyszczenia, chociaż wykryte przypadki znacznego zanieczyszczenia mikrobiologicznego stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. W powietrzu na ulicach odnotowano najwyższy poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego, najmniej drobnoustrojów występowało w parku. Dodatkowo wykazano wpływ temperatury i zaludnienia na występowanie bakterii w powietrzu. Mimo niskich temperatur powietrza liczba bakterii w większości przypadków była bliska średniego poziomu. Zaobserwowano również, że w aptece szyba dzieląca klientów i personel nie wpływa na zmniejszenie liczebności bakterii po obu stronach.

Wnioski
Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca, które mogą znacznie wpływać na rozprzestrzenianie się patogenów ze względu na duże zaludnienie (np. kino) lub obecność osób chorych (apteka). W takich miejscach powietrze powinno być monitorowane.Introduction
Microorganisms live in most environments, and one of the most common is air. Bacteria, viruses, and fungi occur as bioaerosols, which allows them to spread. Airborne bacteria are potentially pathogenic, especially in areas densely populated by people.

Aim of the research
To analyse the microbiological air pollution in different public places – busy streets, a city park, a cinema, and a pharmacy, in Kielce, during autumn and winter.

Material and methods
The total number of bacteria was estimated based on the sedimentation method. The microbiological condition of air was compared to the standardised Polish norm. Additionally, the macroscopic (bacterial colony) and microscopic (Gram-stained bacterial cells) methods were used for bacterial differentiation.

Results
Most of the air samples did not exhibit contamination, although the detected cases of significant microbiological pollution do pose a threat to public health. The air on the streets revealed the highest microbial contamination, and the lowest levels of microbes were found in the park. The influence of temperature and population density on the bacterial prevalence in the air has been proven. Despite low air temperatures, the amount of bacteria in most cases was close to the average pollution level. It was also observed that in the pharmacy, the glass separating customers and staff did not reduce the number of bacteria on either side.

Conclusions
Special attention should be paid to places that can significantly influence the spread of pathogens due to large population (e.g. a cinema) or the presence of sick people (e.g. a pharmacy). Air should be monitored in such places.

słowa kluczowe:

mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza, bakterie pomieszczeń, bakterie na wolnym powietrzu

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe