eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2021
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł specjalny

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP) i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) dotyczące leczenia powikłań płucnych u chorych po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2

Wojciech J. Piotrowski
1
,
Adam Barczyk
2
,
Andrzej Chciałowski
3
,
Joanna Chorostowska-Wynimko
4
,
Małgorzata Czajkowska-Malinowska
5
,
Aleksander Kania
6
,
Maciej Kupczyk
7
,
Krzysztof Sładek
6
,
Marek Kulus
8
,
Paweł Śliwiński
9

1.
Klinika Pneumonologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska
2.
Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
3.
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
4.
Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa, Polska
5.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, Bydgoszcz, Polska
6.
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
7.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska
8.
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
9.
II Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa, Polska
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2021; 8, 3: 101–129
Data publikacji online: 2021/09/24
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Celem opracowania jest dostarczenie lekarzom przejmującym opiekę nad chorymi po przebytym zapaleniu płuc COVID-19 wskazówek dotyczących właściwej diagnostyki i leczenia powikłań płucnych powstałych w następstwie zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddychania po zakażeniu koronawirusem 2 (SARS-CoV-2). Eksperci przedstawiają 32 zalecenia dotyczące leczenia powikłań płucnych (w tym antybiotykoterapii, terapii glikokortykosteroidami, profilaktyki i leczenia przeciwzakrzepowego), rehabilitacji oddechowej, procedur przeszczepienia płuca oraz monitorowania chorych podczas opieki ambulatoryjnej. W pracy omówiono również sposoby postępowania u osób ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego (astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, rakiem płuca, chorobami śródmiąższowymi płuc), z uwzględnieniem terapii stosowanych w przebiegu tych chorób – leczenia glikokortykosteroidami i lekami antyfibrotycznymi. Przedstawione wytyczne uwzględniają najnowsze doniesienia i mają na celu zapewnienie optymalnych standardów opieki nad chorymi z powikłaniami płucnymi w następstwie COVID-19.

The aim of this document is to provide physicians treating patients with a history of COVID-19 pneumonia with recommendations on proper diagnostics and management of respiratory sequelae associated with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. The expert panel provides 32 recommendations with respect to the treatment of lung consequences (including antibiotic therapy, corticosteroid therapy, and antithrombotic prophylaxis and treatment), pulmonary rehabilitation, lung transplantation, patient monitoring, and ambulatory settings. The management of patients with respiratory comorbidities (asthma, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer, and interstitial lung disease) and the medications used for treatment of these conditions, such as corticosteroids and antifibrotic drugs, is discussed. Presented recommendations are based on the most recent reports and aimed at providing patients post-COVID-19 respiratory sequelae with optimal standards of care.
słowa kluczowe:

pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, powikłania płucne, konsensus

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.