eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank3/2020
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Stanowisko grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2. Aktualizacja 1.06.2020

Marek L. Kowalski
1
,
Zbigniew Bartuzi
2
,
Anna Breborowicz
3
,
Ewa Cichocka-Jarosz
4
,
Magdalena Czarnecka-Operacz
5
,
Jerzy Kruszewski
6
,
Marek Kulus
7
,
Maciej Kupczyk
8
,
Marcin Moniuszko
9
,
Marek Niedoszytko
10
,
Marita Nittner-Marszalska
11
,
Roman J. Nowicki
12
,
Barbara Rogala
13
,
Maciej Chalubinski
14

1.
Klinika Immunologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
2.
Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
3.
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
4.
Klinika Chorób Dzieci, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
5.
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
6.
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
7.
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
8.
Klinika Alergologii i Astmy, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
9.
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska
10.
Klinika Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
11.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
12.
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
13.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
14.
Przewodniczący Sekcji PTA „Mikrobiom, infekcje a alergia”
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2020; 7, 3: 117–130
Data publikacji online: 2020/10/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Polskie Towarzystwo Alergologiczne jako jedno z pierwszych powołało grupę ekspertów, która 30 marca 2020 roku przedstawiła stanowisko w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2. Większość zawartych w tym stanowisku zaleceń i opinii zachowuje ważność do chwili obecnej, jednak zmieniająca się dynamicznie sytuacja epidemiologiczna stawia nowe wyzwania przed lekarzami opiekującymi się chorymi na astmę i choroby alergiczne. Liczne publikowane obserwacje kliniczne i badania dostarczają nowych informacji dotyczących astmy i chorób alergicznych w odniesieniu do pandemii COVID-19. Obecny dokument zawiera nowe zalecenia, zgodne z dostępną wiedzą oraz z uwzględnieniem opinii innych organizacji i towarzystw zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

The Polish Allergology Society is one of the first to convene a panel of experts, who on March 30, 2020 presented a position on the management of patients with asthma and allergic diseases during the SARSCoV-2 pandemic. Most of the recommendations and opinions presented in this position remain valid until now. However, the dynamically changing epidemiological situation associated with SARS-CoV-2 infection poses new challenges for physicians in the care of asthma and allergic diseases. Numerous published clinical observations and studies provide new information on asthma and allergic diseases in relation to the COVID-19 pandemic. The current document contains new recommendations in line with available knowledge and taking into account the views of other national and international organizations and societies.
słowa kluczowe:

pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, astma, choroby alergiczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe