eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Studium przypadku dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną w czasie chemioterapii. Część II — zastosowanie ICNP®

Dorota Kilańska
1
,
Beata Brosowska
1
,
Lidia Niemiec
1

1.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową, jaką najczęściej stanowi ostra białaczka limfoblastyczna, to wyzwanie dla profesjonalistów, zwłaszcza pielęgniarek. Pielęgniarki są najbliżej pacjenta, dlatego ich systematyczna i planowa praca, transparentna w działaniu dla wszystkich uczestników zespołu terapeutycznego, to warunek niezbędny do osiągnięcia jak najwyższej jakości opieki. Służy temu praca metodą procesu pielęgnowania, która nie tylko porządkuje zarządzanie opieką, ale i umożliwia systematyczną ewaluację jej wyników. Wkład pielęgniarek w proces terapeutyczny staje się widoczny. Niekwestionowaną zaletą jest stosowanie w procesie pielęgnowania standardów, takich jak klasyfikacja. Terminologia referencyjna klasyfikacji ICNP® pozwala na jednolite rozumienie wykonywanych czynności, zapewnia ich transparentność oraz dostępność do opieki we właściwym czasie i miejscu, aby jak najlepiej pomóc małym pacjentom.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 87–93


  


Care for child diagnosed with neoplasm disease among which the acute lymphoblastic leukemia is the most common illness, is a challenge for professionals. Nurses who managing the symptoms are always forefront. Persistent work of nurses, who using Nurses Care Plans makes transparency in activity for everyone in therapeutic team and is the necessary factor for achievement of the highest quality of care. Not only does the work using the Nursing Process order the care management but gives also possibilities of systematic evaluation its outcomes. It shows the nurse contribution in therapeutic process. Therefore the unquestionable advantage is using in nursing process standards in managing care such as classifications. The reference terminology which is available in ICNP® allows to understand all actions and interventions in the same way and help nurses with providing right care in the right place to help the little patients.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 87–93


 

słowa kluczowe:

klasyfikacja; proces pielęgnowania; planowanie opieki; białaczka limfoblastyczna; chemioterapia; dziecko

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe