Sukces Roku 2015
Sukces Roku 2014
Sukces Roku 2013
Sukces Roku 2012
Sukces Roku 2011
Sukces Roku 2010
Sukces Roku 2009
Sukces Roku 2008
Sukces Roku 2007
Sukces Roku 2006
Sukces Roku 2005
Sukces Roku 2004
Sukces Roku 2003
 
 

Sukces Roku 2003

Konkurs
Sukces Roku 2003 w Ochronie Zdrowia
ROZSTRZYGNIĘTY!

25 września 2003 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa.

ZWYCIĘZCY:

1. Menedżer Roku 2003 w Ochronie Zdrowia - spzoz - prof. Marek Nowacki,
dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.

2. Menedżer Roku 2003 w Ochronie Zdrowia - nzoz - Marek Krobicki
dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów, Kraków.

3. Osobowość Roku 2003 w Ochronie Zdrowia - zdrowie publiczne - prof. Jacek Łuczak,
kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Hospicjum Palium, Poznań.

4. Dokonanie Roku 2003 w Ochronie Zdrowia - działalność edukacyjno-szkoleniowa.
Ogólnopolski Program Prewencji Choroby Wieńcowej POLSCREEN,
opracowany przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
realizowany we współpracy z firmą Polpharma.

5. Dokonanie Roku 2003 w Ochronie Zdrowia - działalność charytatywna.
Trzy programy realizowane przez CARITAS POLSKA.

6. Osobowość Roku 2003 w Ochronie Zdrowia - media - Paweł Walewski
z tygodnika POLITYKA.