Sukces Roku 2015
Sukces Roku 2014
Sukces Roku 2013
Sukces Roku 2012
Sukces Roku 2011
Sukces Roku 2010
Sukces Roku 2009
Sukces Roku 2008
Sukces Roku 2007
Sukces Roku 2006
Sukces Roku 2005
Sukces Roku 2004
Sukces Roku 2003
 
 

Sukces Roku 2013XIV edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny

Wielka gala konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny zakończyła czternastą edycję tego wydarzenia. Statuetki i dyplomy laureatom wręczył wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Uroczystość odbyła się 22 stycznia 2014 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.
Na żywo realizowaliśmy wideotransmisję z konferencji Pacjent polski-pacjent europejski w wybranych zagadnieniach oraz z gali konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia- Liderzy Medycyny.
Od rana do późnych godzin wieczornych transmitowaliśmy gorące debaty, prezentacje liderów medycyny oraz zwycięskich województw w ramach Krajowego Indeksu sprawności ochrony zdrowia. W jednym miejscu i czasie spotkali się najbardziej opiniotwórczy eksperci systemu ochrony zdrowia, posłowie, uznane autorytety medycyny i przedstawiciele prasy. Gościliśmy m.in.: Sławomira Neumanna - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Igora Radziewicza - Winnickiego- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotra Warczyńskiego-Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszulę Pasławską- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu, Marcina Pakulskiego - prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Macieja Piroga - doradcę Prezydenta RP ds. zdrowia, byłych Ministrów Zdrowia: Marka Balickiego i Leszka Sikorskiego a także posłów RP: Lidię Gądek, Beatę Małecką -Liberę, Tomasza Latosa oraz wiele innych znamienitych osób. List gratulacyjny przesłała Organizatorom Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.


NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI
W KONKURSIE SUKCES ROKU W OCHRONIE ZDROWIA – LIDERZY MEDYCYNY 2013


OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 W OCHRONIE ZDROWIA

Zwycięzca:

Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI, Poznań
Uzasadnienie: Kapituła konkursu postanowiła przyznać tę nagrodę za niestrudzone działania prezes Krystyny Wechmann na rzecz przywracania sensu życia kobietom po mastektomii oraz zaangażowanie w profilaktykę raka piersi, nie tylko na gruncie polskim, ale także europejskim. Nagroda jest ukoronowaniem działalności Krystyny Wechmann z okazji tegorocznego Jubileuszu XX-lecia kierowanej przez nią Federacji. Krystyna Wechmann jest zaangażowana w działalność społeczną na rzecz kobiet z rakiem piersi od momentu zachorowania na tę chorobę, tj. od 22 lat. Razem z przeszkolonym tysiącem Amazonek, które pokonały raka, prowadzi wolontariat na oddziałach onkologicznych, dając chorym nadzieję i wsparcie. Jak sama twierdzi, praca na rzecz innych, nowe projekty i entuzjazm, jaki się z tym wiązał, pomógł jej zwalczyć raka i ozdrowieć. Od tamtej chwili aż do dziś służy innym chorym, by poprawić sytuację pacjentów onkologicznych w naszym kraju. Działalność Krystyny Wechmann przyczyniła się m.in. do refundacji protez piersi oraz refundacji rekonstrukcji piersi kobiet po mastektomii. Ponadto dzięki Krystynie Wechmann Amazonki mają dostęp do leczenia sanatoryjnego i turnusów rehabilitacyjnych NFZ. W tym roku Krystyna Wechmann zorganizowała w Parlamencie Europejskim wystawę fotograficzną AMAZONKI - cykl odważnych portretów Amazonek prezentujących piersi po mastektomii lub rekonstrukcji, autorstwa Katarzyny Piweckiej.

MENEDŻER ROKU W OCHRONIE ZDROWIA 2013 – PLACÓWKI PUBLICZNE

Zwycięzca:

Józef Grabowski, Dyrektor ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uzasadnienie: Dyrektor Józef Grabowski wprowadził programy naprawcze zmierzające do przywrócenia płynności finansowej Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 2011-2013 szpital odnotował wzrost przychodów w wysokości 2.696,6 tys. zł. Nie rezygnując z inwestycji (łączny nakład:19 958,00 tys. zł) obniżył koszty o 1.149,1 tys. zł. Dzięki tym działaniom szpital uzyskał certyfikat akredytacyjny w 2001 r. i w 2002 r. Józef Grabowski dbał nie tylko o poprawę sytuacji ekonomicznej placówki, ale także o poprawę jej wizerunku – stąd pomysł na organizację konferencji naukowej - Ostrowieckich Dni Promujących Zdrowie. W 2013 r. Dyrektorowi udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. świętokrzyskiego. Jego sukcesem w 2013 r. jest także wprowadzenie e-usług medycznych w szpitalu. Józef Grabowski jest orędownikiem europejskiego stylu zarządzania z elementami stylu japońskiego opartego na filozofii kaizen (ciągłego doskonalenia) „Kai” – robić „Zen” – dobrze. Jego sukcesem jest także budowa szpitala ponad podziałami – „ponadpowiatowego”, aż 20 proc. pacjentów pochodzi spoza powiatu. Placówka przejmuje klientów z okolicznych szpitali. Józef Grabowski łączy doskonale obowiązki Dyrektora Szpitala z funkcją radnego Województwa Świętokrzyskiego. Jest szczególnie zaangażowany w prace Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Wyróżnienia:
1. Andrzej Sapiński, Dyrektor SPZOZ w Lęborku
2. Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk, Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

MENEDŻER ROKU W OCHRONIE ZDROWIA 2013 - PLACÓWKI NIEPUBLICZNE


Zwycięzcy:
Marcin Szulwiński (prezes), Adam Roślewski (przewodniczący Rady Nadzorczej), Grupa Nowy Szpital, Szczecin
Uzasadnienie: Nagroda dla Marcina Szulwińskiego i Adama Roślewskiego została przyznana za zbudowanie największej w Polsce grupy szpitali łączącej z powodzeniem misję, jaką jest dostarczanie usług medycznych i sukces ekonomiczny. Grupa Nowy Szpital to prywatny podmiot na rynku usług medycznych realizujący zadania publiczne. Jest to wspólny projekt dwóch menedżerów ochrony zdrowia: Adama Roślewskiego i Marcina Szulwińskiego, którzy zaczęli projekt od pomysłu, w zasadzie bez kapitału i ten pomysł przekuli w sukces. Obecnie działania Grupy przyczyniają się do poprawy sytuacji ekonomicznej placówek medycznych, które dzięki temu mogą świadczyć jakościowo lepsze usługi. Grupa zarządza aż 13 placówkami w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim małopolskim. Opieką szpitalną w ramach grupy objętych jest 650 tys. osób. W latach 2008-2012 wartość inwestycji w szpitalach Grupy przekroczyła 83 mln. złotych. Jednocześnie Grupa Nowy Szpital systematycznie powiększała swój udział w rynku usług publicznych. Dowodem na to jest wzrost kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia- w 2008 wynosił 118,4 mln zł. a w 2012 r. już ponad 235 mln zł. Zarządzający Grupą wykorzystują efekt skali- dzięki np. wspólnemu dla wszystkich placówek Działowi Kadr i Płac zaoszczędzili 1,5 mln zł. Prowadzenie zakupów grupowych pozwoliły zaoszczędzić 6 mln złotych. Grupa Nowy Szpital pokazuje, jak ważne miejsce w systemie ochrony zdrowia odgrywają nieduże placówki i jak dobrze mogą one służyć lokalnym społecznościom. Grupa Nowy Szpital osiąga dodatni wynik finansowy a zyski inwestuje w dalszy rozwój.

Wyróżnienia:

1. Lidia Anna Kodłubańska, dyrektor Szpitala św. Wincentego w Gdyni
2. Renata Jażdż-Zaleska, prezes Zarządu, Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju


LIDER ROKU 2013 W OCHRONIE ZDROWIA – ZDROWIE PUBLICZNE

Zwycięzca:

Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Uzasadnienie: Nagroda przyznana za intensywne zaangażowanie na rzecz zapobiegania, rozpoznawania i leczenia cukrzycy. Działalność prof. Leszka Czupryniaka doskonale wpisuje się w problem współczesnej cywilizacji jakim jest wzrastająca liczba chorych na cukrzycę. W 2013 r. Prezes przyczynił się do wprowadzenia refundacji analogów długodziałających, które mają swoje zastosowanie w leczeniu zarówno cukrzycy typu I jak i cukrzycy typu II. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne kierowane przez prof. Czupryniaka wydaje corocznie zalecenia kliniczne (jako jedyne Towarzystwo w Polsce opracowało własne zalecenia i co roku je aktualizuje). Polskie Towarzystwo Diabetologiczne organizuje także Światowe Dni Walki z Cukrzycą, mające na celu szerzenie wiedzy o cukrzycy wśród ogółu społeczeństwa. Od zeszłego roku z inicjatywy prof. Czupryniaka odbywają się kampanie społeczne- „Pracuj z cukrzycą” oraz o „10000 kroków dalej od cukrzycy”. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wraz ze stowarzyszeniami pacjentów i pielęgniarek zaangażowane jest także w działania Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą. Obecnie PTD liczy blisko 1000 członków skupionych w 13 oddziałach i jest jednym z największych specjalistycznych towarzystw lekarskich.

Wyróżnienia:

1. Prof. UJ, dr hab. Dariusz Dudek, ustępujący przewodniczący Asocjacji Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
2. Prof. nadzw. dr hab. Janusz Heitzman, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2010-2013)
3. Dr Michał Brzeziński, koordynator programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży na lata 2011-2013 „6-10-14 dla Zdrowia”

LIDER ROKU 2013 W OCHRONIE ZDROWIA – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

Zwycięzca:
Akcja edukacyjno-profilaktyczna Servier dla serca, Servier Polska
Uzasadnienie: Akcja „Servier dla Serca”, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego- to 11 lat badań profilaktycznych i edukacji Polaków. Akcja zwróciła uwagę setek tysięcy osób na stan ich zdrowia i przyczyniła się do poprawy świadomości społecznej w zakresie zagrożeń płynących z podwyższonego ciśnienia tętniczego, otyłości czy palenia papierosów. W ramach akcji co roku w trasę po Polsce (60 miast) wyrusza mobilna Kardiologiczna Poradnia Servier oferując bezpłatne badania profilaktyczne (pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu, glukozy, badania EKG) i konsultacje lekarskie. Patronat nad akcją objęły m.in.: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. W ramach akcji w ciągu 11 lat przebadano łącznie 41.000 osób, przygotowano 150 000 materiałów edukacyjnych.

Wyróżnienia:
1. Projekt: Morfologia - proste badanie ratujące życie-kampania społeczna, Onet SA, Fundacja Urszuli Jaworskiej
2. Łódzka Szkoła Diabetologii, prof. Józef Drzewoski i dr Jacek Kasznicki, Polskie Towarzystwo Chorób Metabolicznych
3. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, prof. Joanna Lewin-Kowalik, Śląski Uniwersytet Medyczny

LIDER ROKU 2013 W OCHRONIE ZDROWIA – DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Zwycięzca:
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”, prezes Ewa Błaszczyk
Uzasadnienie: Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” od 2002 r. działa na rzecz dzieci przebywających w śpiączce. Zbudowana i uruchomiona w lipcu 2013 r. Klinika „Budzik” to pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci przebywających w śpiączce na skutek ciężkich urazów mózgu. Klinika działa przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Uruchomienie Kliniki zostało poprzedzone działaniami programowymi i legislacyjnymi. Fundacja wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowała od podstaw „Program wybudzania dzieci ze śpiączki w fazie B”. Uzyskał on rekomendację AOTM i został wpisany w koszyk świadczeń gwarantowanych NFZ. Dzięki temu pacjenci mogą być leczeni bezpłatnie, według procedur opartych na najlepszych światowych wzorcach. Budowa Kliniki kosztowała ponad 20 mln złotych i została sfinansowana przez Fundację oraz ze środków unijnych. Do grudnia 2013 r. ze śpiączki wybudzono już czwórkę dzieci.

Wyróżnienia:
1. Klinika Okulus Sp. z o.o., Iwona Filipecka, Bielsko-Biała
2. Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie, Katarzyno Kobro, Warszawa
3. Aneta Obcowska, Przychodnia Zdrowia dla Bezdomnych i Ubogich, Warszawa

LIDER ROKU 2013 W OCHRONIE ZDROWIA – MEDIA –DZIENNIKARSTWO INFORMACYJNE I EDUKACYJNO-SPOŁECZNE


Zwycięzca:
red. Margit Kossobudzka, Gazeta Wyborcza, Warszawa
Uzasadnienie: Na łamach „Gazety Wyborczej” red. Kossobudzka publikuje artykuły dotyczące osiągnięć nauk medycznych. Śledzi na bieżąco doniesienia prasy światowej i doniesienia z medycznych kongresów naukowych, sposób przystępny informując o tym czytelników.
W ostatnim roku bardzo wzrosła jej aktywność w popularyzowaniu zachowań profilaktycznych i zdrowego stylu życia. Bardzo zabiega o to, by ta problematyka zajmowała coraz więcej miejsca na łamach Gazety Wyborczej. Ponadto warta podkreślenia jest jej szeroka wiedza medyczna i wysoki profesjonalizm dziennikarski.

Wyróżnienia:

1. red. Jolanta Adamiec-Furgał, magazyn medyczny „Alchemia Zdrowia i urody”, TVP Warszawa
2. red. Agata Pustułka, Dziennik Zachodni, Sosnowiec
3. red. Joanna Stankiewicz, Informacyjna Agencja Radiowa, Warszawa

NAGRODA SPECJALNA MENEDŻERA ZDROWIA


Zwycięzcy:
1. prof. dr hab. n. med. Mirosław Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
2. prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
3. prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska, Grupa ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
4. prof. Maciej Banach, redaktor naczelny Archives of Medical Science, b. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego
5. Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych AstraZeneca

Zachęcamy do obejrzenia wideorelacji z gali!
UWAGA: Relację najlepiej oglądać w przeglądarce Firefox lub Chrome.

Gala konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2013- Liderzy Medycyny:
Fotorelacja z gali konkursu

Skład Kapituły konkursu


Regulamin konkursu


Kontakt w sprawie konkursu:
Ewa Gosiewska, e-mail: e.gosiewska@termedia.pl, tel.: +48 61 822 77 81, wew. 406, tel.: 512 027 361

Wydawnictwo Medyczne Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań

Organizatorzy:
Partnerzy:


Patroni medialni:
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.