Sukces Roku 2015
Sukces Roku 2014
Sukces Roku 2013
Sukces Roku 2012
Sukces Roku 2011
Sukces Roku 2010
Sukces Roku 2009
Sukces Roku 2008
Sukces Roku 2007
Sukces Roku 2006
Sukces Roku 2005
Sukces Roku 2004
Sukces Roku 2003
 
 

Sukces Roku 2011

Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych, w dwunastej już edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2011 – LIDERZY MEDYCYNY, w pierwszym etapie, zgłoszone kandydatury zostały ocenione przez jury preselekcyjne. Ostatecznego wyboru laureatów dokonała Kapituła konkursu 2 grudnia 2011 r.

LAUREACI I WYRÓŻNIENI W KONKURSIE SUKCES ROKU W OCHRONIE ZDROWIA 2011 – LIDERZY MEDYCYNY

OSOBOWOŚĆ ROKU W OCHRONIE ZDROWIA:
ZWYCIĘZCA:
PROF. MAREK KRAWCZYK – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
W tym roku w klinice kierowanej przez prof. Krawczyka po raz tysięczny przeszczepiono wątrobę. Także w tym roku dokonano pierwszego przeszczepienia wątroby biorcy zakażonemu wirusem HIV. To efekt dwudziestoletnich wysiłków Profesora i kierowanego przez niego zespołu transplantologów.
Profesor Krawczyk ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1969 roku. Z kierowaną przez siebie kliniką związał się wcześniej, 45 lat temu (w 1966 roku), jeszcze jako student. W latach 1978–1979, w ramach stypendium Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, pracował w Klinice Chirurgicznej i jej Pracowni Doświadczalnej Uniwersytetu w Heidelbergu. W czerwcu 1992 roku, bez udziału chirurgów z innych krajów, wykonał pierwszą w Polsce cholecystektomię techniką laparoskopową.
Był członkiem zespołu, który zdobywał wiedzę na temat transplantacji wątroby w Paryżu u prof. Henriego Bismutha. Dzięki pracy tego zespołu w 1994 roku w warszawskiej klinice dokonano pierwszego udanego przeszczepienia wątroby. W 1998 roku prof. Krawczyk objął kierownictwo kliniki, w której dokonywano rocznie kilku transplantacji wątroby, a dziś wykonuje się kilkaset takich operacji.
W 1993 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1999 roku profesorem zwyczajnym Akademii Medycznej w Warszawie. Jest prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

MENEDŻER ROKU W OCHRONIE ZDROWIA 2011– SPZOZ
ZWYCIĘZCA:

MAŁGORZATA ZAŁAWA – DĄBROWSKA, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz
Małgorzata Zaława-Dąbrowska ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Ma II stopień specjalizacji z pediatrii i II stopień specjalizacji z alergologii. Od sześciu lat kieruje jednym z największych zakładów lecznictwa otwartego w Polsce, w którego skład wchodzi 12 przychodni i 100 poradni. W tym czasie zespół zakładów stał się podmiotem samodzielnym finansowo, nieobciążonym żadnymi zobowiązaniami. Sukcesem laureatki była rozbudowa zakładu, finansowana głównie ze środków własnych, otwarcie nowych poradni specjalistycznych – między innymi alergologicznej dla dorosłych, medycyny pracy, rehabilitacji i fizjoterapii dla dorosłych, logopedycznej dla dzieci, osteoporozy, onkologicznej, ortopedycznej, ortodontycznej, oddziału dziennego i ośrodka terapii uzależnień od alkoholu. Perspektywiczną inwestycją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz jest otwarcie ośrodka dziennego psychogeriatrycznego i poradni geriatrycznej. Zespół osiągnął jeden z najlepszych w swojej kategorii w Polsce wyników spośród podmiotów ubiegających się certyfikat akredytacyjny.
WYRÓŻNIENI:
ZBIGNIEW GRZYWNOWICZ – Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza , Dąbrowa Górnicza
ANDRZEJ KONDASZEWSKI – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie
MAREK NOWAK – Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
JERZY MARIAN SADOWSKI– Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

MENEDŻER ROKU W OCHRONIE ZDROWIA 2011 – NZOZ
ZWYCIĘZCA:

JERZY KOLASIŃSKI – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Klinika Kolasiński- Hair ClinicPoznań
Nagrodę otrzymał za prowadzony od 1984 roku, w sposób nowoczesny i doskonale zorganizowany biznes medyczny jakim jest Klinika Kolasiński-Hair Clinic Poznań.
Dr med. Jerzy Kolasiński jest pionierem prywatnej medycyny w Polsce. Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu w roku 1980, a już w 1984 roku otworzył prywatną chirurgiczną praktykę lekarską. W ciągu sześciu lat przekształcił ją w prywatny szpital. Była to pierwsza prywatna klinika w Polsce. Głównym kierunkiem działania placówki jest chirurgia estetyczna, ortopedia dziecięca i medycyna anti-aging. Od kilku lat w klinice wykonuje się tu 1500-1800 zabiegów rocznie.
Dr med. Jerzy Kolasiński jest autorem ponad 140 prac publikowanych w literaturze fachowej i prezentowanych na zjazdach w Polsce i za granicą. Od 20 lat uczestniczy aktywnie w pracach międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się chirurgią estetyczną. Był wiceprezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów w latach 2000-2002, oraz członkiem Zarządu International Society of Hair Restoration Surgery w latach 2005-2011. Założył Polskie Towarzystwo Chirurgii Odtwórczej Włosów i Polskie Towarzystwo Medycyny Anti-Aging.
Dr med. Jerzy Kolasiński jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Niepublicznej Służby Zdrowia, które od 20 lat skupia środowisko wielkopolskich lekarzy identyfikujących się z prywatną medycyną. Przez trzy lata kierował Komisją Indywidualnych Praktyk Lekarskich Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, co zaowocowało rejestracją ponad 8000 praktyk lekarskich w Wielkopolsce.
WYRÓŻNIENI:
KRZYSZTOF GAWROŃSKI I KONRAD KIERSNOWSKI – Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SON”, Słupsk
SŁAWOMIR JAGIEŁA – Powiatowe Centrum Medyczne Grójec

LIDER ROKU W OCHRONIE ZDROWIA 2011 – ZDROWIE PUBLICZNE
ZWYCIĘZCA:

PROF. JACEK JASSEM – prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Gdańsk, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Nagrodę otrzymał za zaangażowanie w kampanię na rzecz ograniczenia palenia tytoniu przez Polaków. Sam napisał projekt restrykcyjnej ustawy antynikotynowej. A dalej: szukał wsparcia u polityków dla własnego projektu. Anegdota mówi, że zabronił palenia w swojej klinice nawet byłemu premierowi. Postawił na swoim: Polska stała się krajem nieprzyjaznym dla palaczy, trudniej w niej o przyzwolenie na dymka w przestrzeni publicznej.
Jacek Jassem jest profesorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (wcześniej był profesorem Akademii Medycznej w Gdańsku), kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, specjalistą w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie radioterapii. Opublikował ponad 300 prac w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, kilkanaście podręczników (jako autor lub współautor), a także kilkaset doniesień zjazdowych. Główne zainteresowania naukowe: rak płuca, rak piersi, nowotwory głowy i szyi, biologia molekularna nowotworów. Członek komitetów redakcyjnych kilkunastu czasopism medycznych w kraju i za granicą.
WYRÓŻNIENI:
PROF. ANDRZEJ STANKIEWICZ – prezes Stowarzyszenia AMD, Warszawa
ANNA KIESZKOWSKA-GRUDNY – dyrektor Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, Sp. z o.o.

LIDER ROKU W OCHRONIE ZDROWIA 2011 – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO SZKOLENIOWA
ZWYCIĘZCA:

SZKOŁA EDUKACJI DIABETOLOGICZNEJ (SEDNO) – ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do pielęgniarek i położnych – (Warszawa)
To ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do pielęgniarek i położnych, które w swojej pracy stykają się z chorymi na cukrzycę i doskonale rozumieją potrzebę takiego przygotowania pacjentów, by jak najlepiej radzili sobie z codziennymi problemami związanymi z chorobą.
Szkoła powstała w 1995 roku i w ciągu 16 lat działalności umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych już ponad 6500 pielęgniarek i położnych. W ramach projektu na terenie całego kraju organizowane są szkolenia naukowo-warsztatowe, konferencje oraz kursy przygotowawcze do egzaminu specjalizacyjnego z diabetologii. Zakres tematyczny prowadzonych zajęć obejmuje zarówno wiedzę diabetologiczną, jak i pedagogikę, metodologię nauczania oraz psychologię.
Szkolenia przygotowujące pielęgniarki i położne do sprawowania kompleksowej opieki nad chorymi z cukrzycą, a także do pełnienia przez nie funkcji edukatorów pacjentów i ich rodzin są skutecznym sposobem na osiągnięcie strategicznego celu, jakim jest powstrzymanie epidemii cukrzycy w Polsce.

WYRÓŻNIENIE:
PROGRAM KSZTAŁCENIA PRZEDDYPLOMOWEGO I PODYPLOMOWEGO W ZAKRESIE PEDIATRYCZNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ – (Organizator: Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

LIDER ROKU W OCHRONIE ZDROWIA 2011 – DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
ZWYCIĘZCA:

FUNDACJA POLSAT (Warszawa)
Kierowana przez Małgorzatę Żak Fundacja Polsat to jedna z największych i najstarszych pozarządowych organizacji charytatywnych działających w Polsce. Od 14 lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Pieniądze przeznaczane są na zabiegi, operacje, terapie i rehabilitacje. Do dziś Fundacja objęła pomocą blisko 17 tys. małych pacjentów i wsparła finansowo ponad tysiąc szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 170 mln zł. Fundusze na prowadzenie działalności pochodzą z ogólnopolskich kampanii, darowizn, dotacji wielu firm i osób prywatnych.
Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania rozpatrywane według kryteriów ustalonych przez wybitne autorytety. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie.
Małgorzata Żak, kierująca fundacją, jest żoną Zygmunta Solorza-Żaka, właściciela telewizji Polsat.
WYRÓŻNIENIE:
AKCJA SPOŁECZNA „Życzenie Agaty” miesięcznika „Pani” propagującą dawstwo szpiku kostnego (Warszawa).

LIDER ROKU W OCHRONIE ZDROWIA 2011 – MEDIA
ZWYCIĘZCA:

DANUTA POSTOLSKA- dziennikarz TVP SA, Teleexpres, Warszawa
Autorka wielu programów poświęconych zdrowiu i medycynie w telewizyjnej Jedynce i TVP Info, między innymi współautorka programów ,,Zdrowie na Żywo” i ,,Sposób na Zdrowie”.
Przygotowywane przez nią programy i informacje dla Teleexpressu są niezwykle rzetelne i profesjonalne. Dba w nich o atrakcyjność przekazu. Reaguje na aktualne problemy systemu ochrony zdrowia i potrzeby pacjentów. Cechuje ją zaangażowanie, wrażliwość i troska o losy chorych. Atrakcyjność jej programów wynika z dużej wiedzy medycznej, doskonałego warsztatu dziennikarskiego, pasji zawodowej i zaangażowania w sprawy pacjentów.
W bieżącym roku szczególnie zaangażowała się w społeczną kampanię edukacyjną dotyczącą chorób rzadkich oraz dostępu osób niepełnosprawnych do sprzętu i zaopatrzenia medycznego. Na tegoroczne uznanie zasługuje również jej współpraca z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” przy projekcie słuchowisk dla dzieci.
WYRÓŻNIENI:
ALEKSANDRA GIELEWSKA – Służba Zdrowia - Warszawa
JOANNA MORGA – dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej Warszawa
DANUTA URBANIK – dziennikarz Radio Kraków

KAPITUŁA KONKURSU POSTANOWIŁA RÓWNIEŻ PRZYZNAĆ NAGRODĘ SPECJALNĄ:
PROGRAMOWI RZĄDOWEMU – „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
W Polsce powstało 1800 akademii zdrowia publicznego – tak można podsumować trzy lata działania programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Właśnie tyle boisk „Orlik” zbudowano, a każde z nich może być traktowane jak miniakademia zdrowia. Korzystają z nich dzieci, młodzież i dorośli w całym kraju. Każdy mecz piłki nożnej czy koszykówki oznacza ruch i zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne. To doskonała profilaktyka zdrowotna na masową skalę. Stan zdrowia polskiego społeczeństwa pozostawia wiele do życzenia – Polacy, wg badań IMS Health, są na przykład w czołówce UE, jeśli chodzi o konsumpcję lekarstw. Wynika to przede wszystkim ze złych zwyczajów dietetycznych, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem oraz braku nawyku uprawiania sportu i regularnego ruchu – piszą autorzy raportu „Projekt Społeczny 2012” Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Boiska pomagają wyrobić te nawyki, skłaniają do aktywności fizycznej.
Program „Moje Boisko – Orlik 2012” to dzieło rządu, element „Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015” realizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W roku 2008 na realizację programu przeznaczono 200 mln zł, natomiast w latach 2009 i 2010 po 250 mln zł, co łącznie daje kwotę 700 mln zł.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia do XII edycji konkursu SUKCES ROKU W OCHRONIE ZDROWIA – LIDERZY MEDYCYNY, którego celem było wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które w 2011 r. odniosły sukces w ochronie zdrowia.

Ostatecznego wyboru laureatów dokonała kapituła, w której skład weszły najbardziej wpływowe osoby ze świata medycyny, m.in. byli ministrowie zdrowia, wybitne osobistości ze świata medycyny oraz szefowie najważniejszych organizacji sektora medycznego.
Skład Kapituły

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu, uroczyste wręczenie statuetek i nagród nastąpiło podczas gali 14 grudnia 2011 r. o godz. 17. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w Warszawie.

Fotorelacja z Gali


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!


Kontakt:

Ewa Gosiewska, e-mail: e.gosiewska@termedia.pl, tel: 512 027 361
Małgorzata Wawrzyniak, e-mail: m.wawrzyniak@termedia.pl, tel. +48 61 822 77 81, wew. 400

Wydawnictwo Medyczne Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel. +48 61 822 77 81

Patronat Honorowy:
Ministerstwo Zdrowia


Partnerzy:
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.