facebook linkedin twitter
 
eISSN: 2449-9382
ISSN: 1730-2935
Menedżer Zdrowia
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
5/2003
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Szpitale prywatne w Austrii

David Potz

Data publikacji online: 2003/10/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Szpitale prywatne w AustriiSzpitale prywatne mają długą tradycję w austriackim systemie ochrony zdrowia. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu oraz systemowi lekarzy prowadzących oferują usługi najwyższej jakości.Austriacki system partnerów społecznych, rozwinięty po II wojnie światowej, ma długą i bogatą tradycję. Wpływa na działania polityczne i społeczne podejmowane w Austrii, jako jeden z czynników decydujących o stabilnym klimacie politycznym i sukcesie działań gospodarczych w ostatnich dziesięcioleciach. Partnerzy społeczni (do których należą przede wszystkim Austriackie Federalne Izby Handlu, Rolnictwa i Pracy, jak też Federacja Austriackich Związków Zawodowych) odgrywają ważną rolę w wielu obszarach decyzyjnych, takich jak np. wspólne uzgadnianie oceny projektów ustaw.
Cechą specyficzną austriackich partnerów społecznych jest to, że prawie każde przedsiębiorstwo austriackie musi być członkiem izby handlowej (lub rolniczej), podczas gdy jego pracownicy muszą być członkami Austriackiej Izby Pracowników.
Szpitale prywatne są członkami Austriackiego Zawodowego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali i Zakładów Uzdrowiskowych (w dalszej części zwanym Stowarzyszeniem), które z kolei jest częścią Izby Handlowej. Stowarzyszenie to zostało powołane do życia w roku 1947 i obejmuje ok. 800 jednostek, takich jak niepubliczne:
- szpitale (z wyłączeniem niekomercyjnych),
- instytucje zajmujące się leczeniem i rehabilitacją,
- przychodnie lekarskie,
- kliniki diagnostyczne (radiologia, laboratorium...), zatrudniające łącznie ok. 25 tys. pracowników.Główne zadania i obowiązki Stowarzyszenia to: ocena projektów ustaw dotyczących jego członków, informowanie o aktualnych i potencjalnych przyszłych formach rozwoju, negocjowanie kontraktów ramowych z publicznym sektorem ochrony zdrowia, jak również działalność w obszarze public relations (głównie poprzez publikacje prasowe), czy też doradztwo dla członków.Dwa rodzaje szpitali prywatnychZasadniczo w Austrii istnieją 2 rodzaje szpitali prywatnych:
- prywatne szpitale niekomercyjne,
- szpitale prywatne działające dla osiągnięcia zysku.Pierwsze z nich są prowadzone głównie przez stowarzyszenia...


Pełna treść artykułu...
POLECAMY
CZASOPISMA
Kurier Medyczny
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe