eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Terapia LABA/LAMA w leczeniu chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc na podstawie najnowszych wyników badań

Małgorzata Farnik

Data publikacji online: 2018/03/12
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się postępującym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, co prowadzi do stopniowego ograniczenia tolerancji wysiłku. Leki rozszerzające oskrzela stanowią podstawową terapię POChP. W przewlekłym leczeniu stabilnej POChP zgodnie z aktualnymi wytycznymi zaleca się przede wszystkim długo działające leki antymuskarynowe (long-acting muscarinic antagonists – LAMA) oraz długo działające beta-mimetyki (long-acting beta-agonist – LABA). Jak wskazują badania, długo działające leki rozszerzające oskrzela (LABA, LAMA) istotnie poprawiają parametry czynnościowe, ogólny stan kliniczny chorego, zmniejszają duszność oraz ryzyko zaostrzeń. W ostatnich latach opublikowano szereg prac odnoszących się do skuteczności stosowania leków długo działających (LABA lub LAMA) w monoterapii, a ostatnio także w terapii łączonej (LABA/LAMA). Terapia łączona LABA i LAMA w większym stopniu wpływa na ograniczenie częstości zaostrzeń niż zastosowanie pojedynczego leku lub terapia łączona LABA i glikokortykosteroidami (LABA/GKS). Łączne stosowanie leków rozszerzających oskrzela wraz z GKS wziewnym (terapia trójlekowa LAMA/LABA/GKS) jest wskazane u chorych z nasiloną dusznością i zaostrzeniami – dwa i więcej w ciągu ostatniego roku.

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterised by progressive irreversible airflow limitation and exercise intolerance. Bronchodilators are the first-choice treatment in COPD. According to the guidelines in stable CO PD treatment, long-acting bronchodilators – long-acting muscarinic antagonists (LAMA) and long-acting beta-agonists (LABA) – are recommended. It was found that LAMA and LABA improve lung function, and decrease dyspnoea and exacerbation risk. Recently published data compare different treatment options including bronchodilator monotherapy and bronchodilator combination (LABA/LAMA) as well as some different options of combination treatment. Combination bronchodilator therapy compared to monotherapy or LABA/GCS was found to be more effective in the context of exacerbations. Triple therapy (bronchodilators plus GCS) should be indicated in patients with dyspnoea and exacerbations – at least in the past two years.
słowa kluczowe:

przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), leki bronchodylatacyjne, długo działające leki antymuskarynowe, długo działające beta-mimetyki, terapia łączona

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe