eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Terapia LABA/LAMA w leczeniu chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc na podstawie najnowszych wyników badań

Małgorzata Farnik

Data publikacji online: 2018/03/12
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się postępującym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, co prowadzi do stopniowego ograniczenia tolerancji wysiłku. Leki rozszerzające oskrzela stanowią podstawową terapię POChP. W przewlekłym leczeniu stabilnej POChP zgodnie z aktualnymi wytycznymi zaleca się przede wszystkim długo działające leki antymuskarynowe (long-acting muscarinic antagonists – LAMA) oraz długo działające beta-mimetyki (long-acting beta-agonist – LABA). Jak wskazują badania, długo działające leki rozszerzające oskrzela (LABA, LAMA) istotnie poprawiają parametry czynnościowe, ogólny stan kliniczny chorego, zmniejszają duszność oraz ryzyko zaostrzeń. W ostatnich latach opublikowano szereg prac odnoszących się do skuteczności stosowania leków długo działających (LABA lub LAMA) w monoterapii, a ostatnio także w terapii łączonej (LABA/LAMA). Terapia łączona LABA i LAMA w większym stopniu wpływa na ograniczenie częstości zaostrzeń niż zastosowanie pojedynczego leku lub terapia łączona LABA i glikokortykosteroidami (LABA/GKS). Łączne stosowanie leków rozszerzających oskrzela wraz z GKS wziewnym (terapia trójlekowa LAMA/LABA/GKS) jest wskazane u chorych z nasiloną dusznością i zaostrzeniami – dwa i więcej w ciągu ostatniego roku.

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterised by progressive irreversible airflow limitation and exercise intolerance. Bronchodilators are the first-choice treatment in COPD. According to the guidelines in stable CO PD treatment, long-acting bronchodilators – long-acting muscarinic antagonists (LAMA) and long-acting beta-agonists (LABA) – are recommended. It was found that LAMA and LABA improve lung function, and decrease dyspnoea and exacerbation risk. Recently published data compare different treatment options including bronchodilator monotherapy and bronchodilator combination (LABA/LAMA) as well as some different options of combination treatment. Combination bronchodilator therapy compared to monotherapy or LABA/GCS was found to be more effective in the context of exacerbations. Triple therapy (bronchodilators plus GCS) should be indicated in patients with dyspnoea and exacerbations – at least in the past two years.
słowa kluczowe:

przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), leki bronchodylatacyjne, długo działające leki antymuskarynowe, długo działające beta-mimetyki, terapia łączona

referencje:
Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary lung disease; 2018 update. https//www/goldcodp.com.
Rodrigo GJ, Nannini LJ, Rodríguez-Roisin R. Safety of long-acting beta-agonists in stable COPD: a systematic review. Chest 2008; 133: 1079-1087.
Volgelmeier C, Hederer B, Glaab T i wsp. Tiotropium versus salmeterol for prevention of exacerbation of COPD. N Eng J Med 2011; 364: 1093-1103.
Tashkin M, Celli B, Senn S i wsp.; the UPLIFT Study Investigators. 4-Year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Eng J Med 2008; 359: 1543-1554.
Feldman G, Maltais F, Khindri S i wsp. A randomized, blinded study to evaluate the efficacy and safety of umeclidinium 62.5 μg compared with tiotropium 18 μg in patients with COPD. Int J Chron Obstruc Pulmon Dis 2016; 11: 716-730.
Decramer M, Chapman KR, Dahl R i wsp. Once-daily indacaterol versus tiotropium for patients with severe chronic obstructive pulmonary disease (INVIGORATE): a randomized, blinded, parallel-group study. Lancet Respir Med 2013; 1: 524-533.
Farne HA, Cates CJ. Long-acting beta2-agonist in addition to tiotropium versus either tiotropium or long-acting beta2-agonist alone for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2015; 10: CD008989.
Martinez FJ, Rabe KF, Ferguson GT i wsp. Efficacy and safety of glycopyrrolate/formoterol metered dose inhaler formulated using co-suspension delivery technology in patients with COPD. Chest 2017; 151: 340-357.
Maleki-Yazdi RM, Kaelin T, Richard N i wsp. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: Results of a 24-week, randomized, controlled trial. Respir Med 2014; 108: 1752-1760.
Wedzicha JA, Decramer M, Ficker JH i wsp. Analysis of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations with the dual bronchodilator QVA149 compared with glycopyrronium and tiotropium (SPARK): a randomised, double-blind, parallel-group study. Lancet Respir Med 2013; 1: 199-209.
Mahler DA, Decramer M, D’Urzo A i wsp. Dual bronchodilation with QVA149 reduces patient-reported dyspnoea in COPD: the BLAZE study. Eur Respir J 2014; 43: 1599-1609.
Gregory J, Feldman G, Sousa A i wsp. Comparative Efficacy of Once-Daily Umeclidinium/Vilanterol and Tiotropium/Olodaterol Therapy in Symptomatic Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Study. Adv Ther 2017; 34: 2518-2533.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe