eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Terapia biologiczna astmy – stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP)

Barbara Rogala
1
,
Maciej Kupczyk
2
,
Grażyna Bochenek
3
,
Paweł Śliwiński
4
,
Marcin Moniuszko
5
,
Joanna Glück
1
,
Rafał Dobek
4
,
Marek Kulus
6

  1. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
  2. Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
  3. II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. A. Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Polska
  4. II Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Polska
  5. Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska
  6. Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2020; 7, 2: 64–80
Data publikacji online: 2020/06/24
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Terapia biologiczna jest przełomowym elementem postępu w leczeniu wielu chorób, w tym astmy. W dokumencie przedstawiono stan wiedzy dotyczący immunopatofizjologii astmy uzasadniający stosowanie aktualnie rekomendowanych leków biologicznych, których celem jest supresyjne oddziaływanie na aktywność mediatorów zapalenia zależnego od komórek T2. Zwrócono również uwagę na toczące się badania ukierunkowane na aktywność komórek nie-T2. Przedstawiono dane wskazujące na bezpieczeństwo i skuteczność terapii biologicznej, uwzględniając sytuacje kliniczne związane z epidemią COVID-19. Omówiono zasady kwalifikacji do terapii biologicznej oparte na zróżnicowaniu feno- i endotypowym astmy.

Biological therapy is the breakthrough in the management of spectrum of various diseases. It also concerns asthma therapy. The data regarding the role of biologics in the treatment strategy of severe asthma are presented. The overview on how mediators of type 2 inflammation drives the pathology of the disease is given. It justifies the biological treatment options approved. The development of treatment strategy targeting non-type 2 inflammation is also highlighted. The data regarding the risk and safety of biologics are discussed. Document includes the featured rules of the classification of patients with severe asthma to this reliable and efficient therapy. The outlook how to perceive the safety of biologics in the time of COVID-19 epidemic is also given.
słowa kluczowe:

astma ciężka, immunopatofizjologia, leki biologiczne, skuteczność, bezpieczeństwo
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.