eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2016
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Terapia podciśnieniowa nową metodą leczenia ran. Wybrane zadania pielęgniarki sprawującej opiekę nad chorym objętym terapią podciśnieniową

Anna Nowak
,
Magdalena Baran

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 1: 9–15
Data publikacji online: 2016/04/07
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Terapia podciśnieniowa jest mechaniczną techniką, w której wykorzystuje się podciśnienie w celu przyspieszenia i ułatwienia procesu gojenia. Wykorzystanie podciśnienia w leczeniu to jedna z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod gojenia ran. Terapia podciśnieniowa polega na kontrolowanym wytwarzaniu ujemnego ciśnienia bezpośrednio w łożysku rany, co przyspiesza proces gojenia. Efektowne działanie opatrunku podciśnieniowego opiera się na usuwaniu tkanek martwiczych, hamowaniu wzrostu bakterii, zmniejszeniu obrzęku, poprawie krwi krążącej w łożysku rany i przyspieszeniu tworzenia ziarniny. Występujące problemy pielęgnacyjne i zadania pielęgniarki w całym procesie leczniczym z zastosowaniem NPWT (negative pressure wound therapy) są wspólne, niezależnie od wskazań do NPWT, sposobu wykonania, jak również stosowanego urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran.

Zadania pielęgniarskie są realizowane na każdym etapie procesu terapeutycznego, od udziału w wykonywaniu zabiegu założenia NPWT, poprzez bezpośredni nadzór, niwelację dolegliwości bólowych, zapobieganie powikłaniom, aż po edukację pacjenta i jego rodziny i przygotowanie do samoopieki.

Negative pressure wound therapy (NPWT) is a mechanical technique in which an underpressure is used to accelerate and facilitate the healing process. The use of vacuum in the treatment, is one of the most modern and effective methods of wound healing. NPWT consists on preparation of a controlled negative pressure directly to the wound which accelerates the healing process. Effective operation of the vacuum bandage is based on the removal of necrotic tissue, inhibition of bacterial growth, reduction of edema, improvement of the blood circulating in the wound and acceleration of formation of granulation tissue.

Nursing tasks are performed at every stage of the therapeutic process, from participation during application of NPWT, through the direct supervision, lowering pain, prevention of complications, to the education of the patient and his family and preparation for self-care.
słowa kluczowe:

opieka, rana, terapia podciśnieniowa

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.