facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
2/2008
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Toksoplazmoza wrodzona – rozpoznawanie i leczenie

Anna Niezgoda
,
Anna Dobrzańska

Przew Lek 2008; 2: 44-50
Data publikacji online: 2008/05/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Pierwotniak Toxoplasma gondii jest pasożytem wewnątrzkomórkowym. Do zarażenia człowieka dochodzi najczęściej przez spożycie żywności lub wody zanieczyszczonej oocystami bądź przez zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa. Zarażenie kobiety ciężarnej może spowodować chorobę płodu. Tylko 10–15% zarażonych noworodków ma objawy choroby, ale ponad 80% rozwinie odległe powikłania, dotyczące najczęściej narządu wzroku. W diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej stosuje się metody bezpośredniej identyfikacji pasożyta i swoiste testy serologiczne. Badanie PCR płynu owodniowego umożliwia diagnostykę prenatalną. Wczesne rozpoznanie i leczenie toksoplazmozy wrodzonej zapobiega późnym powikłaniom choroby.

Toxoplasma gondii is a intracellular protozoan parasite. Infection is meanly acquired by ingestion of food or water that contaminated with oocyst or by eating undercooked or raw meet containing tissue cyst. Infection acquired during pregnancy my course severe damage to the fetus. Only 10-15% of congenitally infected infants have clinical symptoms at birth, but more than 80% my later develop sequelae, which most often affects eyes. Diagnosis of congenital toxoplasmosis can be established by direct detection of parasite or by serological techniques. PCR has revolutionised prenatal diagnosis. Early diagnosis and treatment of congenital toxoplasmosis prevent late sequelae of the disease.
słowa kluczowe:

Toxoplasma gondii, toksoplazmoza wrodzona, testy serologiczne

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.