eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
5/2016
vol. 103
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Trądzik różowaty – aktualne poglądy na etiopatogenezę i leczenie

Waldemar Placek
,
Hanna Wolska

Przegl Dermatol 2016, 103, 387–399
Data publikacji online: 2016/10/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Trądzik różowaty jest częstą dermatozą, występującą przeważnie u kobiet i mającą istotny niekorzystny wpływ na jakość życia pacjentów. Obecnie przyjmuje się, że w jego przebiegu mogą przeważać zmiany rumieniowe lub zapalne, a w niektórych przypadkach przerostowe, niekoniecznie stanowiące kolejne etapy nasilenia choroby. Badania ostatnich lat wskazują, że podstawową rolę w rozwoju rosacea odgrywają zaburzona wrodzona odpowiedź immunologiczna i patologie w obrębie układu naczyniowego skóry. Uwzględnia się również podłoże genetyczne i rolę skórnych, ale nie tylko, patogenów (np. Helicobacter pylori, Demodex). W związku z powyższym zalecane metody terapii uwzględniają działanie zarówno przeciwzapalne, jak i ukierunkowane na pasożyty skórne. Podstawowymi preparatami w terapii miejscowej są metronidazol, kwas azelainowy, antybiotyki, leki przeciwpasożytnicze, takie jak iwermektyna, oraz leki oddziałujące wybiórczo na zmiany naczyniowe. W cięższych przypadkach za leki z wyboru uznaje się obecnie tetracykliny, alternatywnie makrolidy, a w skrajnie ciężkich postaciach izotretynoinę. W związku z bezsprzeczną, co najmniej pogarszającą chorobę rolą promieniowania ultrafioletowego (UV) zaleca się rygorystyczną ochronę przed UV, a także – co również wynika z obserwacji klinicznych – odpowiednią dietę. Wraz z postępem techniki coraz większe znaczenie w leczeniu rosacea mają różnego typu terapie świetlne.

Rosacea is a common dermatosis more prevalent in females, significantly impairing quality of life. Currently erythematous, papulo-pustular and phymatous subtypes are distinguished, which do not necessarily represent consecutive stages. Recent findings indicate in the pathogenesis of rosacea the role of the impaired innate immune system and vascular abnormalities. Additionally, the role of genetic and infectious factors is suggested. The therapy of rosacea is directed not only against inflammatory changes but also anti-parasitic. In topical treatment the most commonly used are metronidazole and azelaic acid. Other drugs are topical antibiotics, antiparasitic agents such as ivermectin and preparations directly influencing erythema. In more severe cases tetracyclines or macrolides are used, and in the most severe cases, isotretinoine. As ultraviolet light is a recognized trigger for rosacea, regular sunscreen use is necessary. Also, proper diet is indicated. Presently in the treatment of rosacea more and more techniques using different lights are employed.
słowa kluczowe:

rosacea, etiopatogeneza, terapia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.