eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Udział położnej w kształtowaniu więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem podczas porodu

Marta Konkel
1
,
Agnieszka Czerwińska-Osipiak
2
,
Krzysztof Łukaszuk
3
,
Jolanta Olszewska
3

1.
Student studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek: położnictwo, Gdański Uniwersytet Medyczny
2.
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Gdański Uniwersytet Medyczny
3.
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo - Ginekologicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Początek kształtowania się więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem sięga okresu prenatalnego. Poród jest kolejnym, naturalnym etapem rozwoju owej więzi, w którym czynny udział bierze położna. Więź między matką a dzieckiem podczas porodu kształtuje się na podstawie zaspokajania potrzeb dziecka, którymi są: ssanie piersi, zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz ochrona przed bodźcami takimi jak: ostre światło, hałas i gwałtowny dotyk. Sytuacją, która pozwala matce i dziecku na interakcję, a której skutkiem będzie zaspokojenie potrzeb noworodka, jest bezpośredni poporodowy kontakt „skóra do skóry” trwający nie mniej niż dwie godziny. Determinantami kształtowania się więzi emocjonalnej podczas porodu są: obecność osoby towarzyszącej, traumatyzacja porodu oraz przebieg poporodowego kontaktu matki i dziecka. Położna, poprzez wykonywanie swych obowiązków zawodowych wytyczonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, wpływa na rozwój więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem podczas porodu.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 99–103


  


The beginning of an emotional mother–baby bond formation reaches a prenatal period, so the childbirth is the next step in develop of this bond, in which a midwife takes an active participation. The mother–baby bond during the labour is being created on the basis of satisfying the baby’s needs, which are: breast sucking, ensuring a proper temperature and protection against stimuli such as: bright light, noise and rapid touch. An immediate “skin to skin” postpartumcontact is a situation that allows mother and child to interact and results in satisfying the newborn’s needs. Presence of postpartum “skin to skin” contact along with an accompanying person presence, a labour traumatisation are an important determinats of emotional bond formation. A midwife by performing her occupational duties — marked in the Regulation of the Minister of Health dated on 20th of September 2012 regarding the standards of conduct and the medical procedures in the provision of health services in the field of perinatal care to a women in physiological pregnancy, physiological childbirth, perineum and taking care of the newborn — affects the development of the emotional bond between mother and child during childbirth.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 99–103


 

słowa kluczowe:

relacje matczyno-płodowe; położna; poród; opieka pielęgniarska nad matką i dzieckiem

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe