eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2014
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Umiejscowienie kontroli zdrowia a lęk i depresja u pacjentów z chorobą nowotworową tkanek miękkich i kości

Mariola Kosowicz
,
Marta Kulpa
,
Urszula Ziętalewicz
,
Beata J. Stypuła-Ciuba
,
Małgorzata Grzejszczak
,
Patrycja Ziółkowska
,
Dorota Kazalska

Medycyna Paliatywna 2014; 6(3): 165–169
Data publikacji online: 2014/11/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Ocena nasilenia negatywnych emocji oraz przekonań na temat kontroli zdrowia u pacjentów leczących się po raz pierwszy oraz po raz kolejny, a także ocena, czy występują związki między przekonaniami na temat kontroli zdrowia a negatywnymi emocjami w obu grupach.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 40 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie. Osoby badane miały 19–69 lat. Grupa badana obejmowała 22 osoby leczące się po raz pierwszy oraz 18 pacjentów leczących się po raz kolejny. Zastosowano Szpitalną skalę depresji i lęku, Skalę umiejscowienia kontroli zdrowia oraz ankietę dotyczącą zmiennych demograficznych. Porównano grupy pacjentów leczących się po raz pierwszy i po raz kolejny pod względem negatywnych emocji i przekonań na temat kontroli zdrowia oraz oceniono związki między badanymi zmiennymi w obu grupach.

Wyniki: U pacjentów leczących się po raz pierwszy w porównaniu z pacjentami leczącymi się po raz kolejny stwierdzono wyższy poziom depresji oraz niższy poziom kontroli wewnętrznej i wpływu innych. U pacjentów leczących się po raz kolejny odnotowano istotny ujemny związek między poziomem depresji a kontrolą wewnętrzną.

Wnioski: Adaptacja do choroby różni się w zależności od etapu choroby, należy więc stosować interwencje dobrane do funkcjonowania psychologicznego pacjentów.

The aim of the study: To assess the severity of negative emotions and beliefs about health checks for patients receiving treatment for the first time and again and the assessment of whether there are correlations between beliefs about health checks and negative emotions in both groups.

Material and methods: The study included 40 patients (age 19-69 years), who were treated in the Department of Soft Tissue/ Bone Sarcoma and Melanoma of the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology in Warsaw. The study group consists of 22 patients receiving treatment for the first time and 18 patients receiving treatment again. We used The Hospital and Anxiety Scale, The Multidimensional Health Locus of Control Scale, and a questionnaire on demographics. We compared the group of patients receiving treatment for the first time with the one receiving treatment again in terms of negative emotions and beliefs about health control, and assessed the relationship between the variables in both groups.

Results: Patients receiving treatment for the first time, compared to the other group, have higher depression rates and lower rates of internal control and influence of others. In group of patients receiving treatment again, a significant negative relationship between rates of depression and internal control was established.

Conclusions: The adaptation to the cancer disease varies depending on the stage of the disease, therefore intervention should take into consideration patients’ psychological functioning.
słowa kluczowe:

kontrola zdrowia, lęk, depresja, choroba nowotworowa

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe