eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2016
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:

Uroczyste otwarcie Zespołu Poradni Leczenia Ran Przewlekłych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK

Paulina Mościcka
,
Justyna Cwajda-Białasik

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 1: 41-43
Data publikacji online: 2016/04/07
Plik artykułu:
- Uroczyste otwarcie.pdf  [0.13 MB]
Pobierz cytowanie
 
 
23 lutego 2016 r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im dr. A. Jurasza Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu odbyło się uroczyste otwarcie nowego kompleksu Poradni Leczenia Ran Przewlekłych. W uroczystym otwarciu poradni wzięło udział wielu wybitnych gości, m.in. wiceminister zdrowia dr n. med. Jarosław Pinkas, poseł na Sejm Tomasz Latos, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. n. med. Andrzej Tretyn, prorektor Collegium Medicum w Bydgoszczy prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, Jego Eminencja Ksiądz Biskup Jan Tyrawa, zastępca prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewiecz, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, dyrektorzy bydgoskich szpitali, dziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy – prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska i prof. Jacek Klawe, oraz dziekani Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. med. Jacek Kubica, i Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. med. Eugenia Gospodarek, konsultanci krajowi i wojewódzcy, kierownicy katedr, klinik i zakładów Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz wielu znakomitych gości.
Uroczystego otwarcia i przecięcia symbolicznej wstęgi dokonał minister Jarosław Pinkas wraz z rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzejem Tretynem oraz prorektorem ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Janem Styczyńskim. Następnie biskup Jan Tyrawa dokonał uroczystego poświęcenia nowych pomieszczeń.
Idea utworzenia Poradni Leczenia Ran Przewlekłych powstała pod koniec lat 90. na bazie Kliniki Chirurgii Ogólnej, z inicjatywy prof. Marii T. Szewczyk i prof. Arkadiusza Jawienia. Poradnia do 2012 r. funkcjonowała w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela i przyjmowani byli do niej przede wszystkim chorzy z owrzodzeniem powstałym w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej. Autorski program prof. Marii T. Szewczyk obejmował m.in. kompleksową diagnostykę, mało znaną wówczas kompresjoterapię dwu- i czterowarstwową oraz będącą jeszcze w powijakach strategię opracowania rany, pielęgnację kończyny i działania stymulujące odbudowę skóry. Mimo ograniczonych zasobów lokalowych i trudności związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych u chorych z raną przewlekłą opieka w poradni zawsze miała charakter wysokospecjalistyczny i jakością nie odbiegała od standardów europejskich i światowych. Stąd wyszły liczne opracowania naukowe, pierwsze podręczniki i książki na temat leczenia ran przewlekłych, dedykowane lekarzom, pielęgniarkom, ale również fizjoterapeutom i osobom współpracującym w interdyscyplinarnym zespole. Przez ponad 12 lat pod opieką poradni było ponad 1200 chorych. U większości pacjentów udało się wyleczyć trwające od wielu lat rany.
We wrześniu 2012 r. decyzją władz Collegium Medicum poradnia została przeniesiona do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Obecnie nowa poradnia po remoncie i zaadaptowaniu nowych gabinetów zabiegowych dysponuje znacznie większym zapleczem lokalowym, a także naukowo-badawczym. Obejmuje kilka wyposażonych w specjalistyczny sprzęt pomieszczeń, w tym trzy nowoczesne gabinety zabiegowe, gabinet konsultacyjno-diagnostyczny, gabinet edukacyjny i rejestrację. Dzięki nowej, wyremontowanej siedzibie poprawiły się warunki pracy, poszerzyły się możliwości diagnostyczne, badawcze i ogólne warunki lecznicze chorych z raną przewlekłą. W Poradni realizowany będzie projekt badawczy Konsorcjum Naukowego COLLRAN finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu rozpoczęły już kwalifikację chorych do programu „oceniającego skuteczność działania tropokolagenu w oparciu o nowe technologie medyczne u chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni”. Chorzy zostaną objęci wysokospecjalistyczną i kompleksową opieką medyczną, której celem jest poprawa miejscowych i ogólnoustrojowych warunków gojenia rany. Dzięki nowym gabinetom zabiegowym, również chorzy z raną przewlekłą o innej etiologii uzyskają kompleksową i systematyczną opiekę realizowaną od 2014 r. w ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń odrębnie kontraktowanych (SOK).
Warto wiedzieć, że mimo postępu medycyny problem rany przewlekłej dotyczy wielu milionów osób na świecie, w krajach rozwijających się występuje u 1–2% populacji, w Polsce szacuje się, że z powodu rany przewlekłej cierpi ponad 530 tys. osób. Rany przewlekłe najczęściej są wynikiem choroby podstawowej, np. przewlekłej niewydolności żylnej, miażdżycy tętnic kończyn dolnych czy cukrzycy, w związku z tym częstość ich występowania wzrasta wraz z wiekiem. Przyczyną powstania rany przewlekłej może być np. zakrzepica żylna, cukrzyca, uraz i w takiej sytuacji problem ten może dotyczyć młodych osób. Obecność rany przewlekłej stanowi poważne wyzwanie dla osób sprawujących opiekę i wymaga przeprowadzenia diagnostyki, leczenia przyczynowego, odpowiedniego postępowania ogólnego i miejscowego, ciągłej edukacji i profilaktyki, a także uwzględnienia psychospołecznych aspektów choroby. Rana przewlekła ma wpływ na postawę, motywację i zachowania chorego, może być również źródłem negatywnych emocji, takich jak lęk czy gniew, a nawet przyczynić się do rozwoju depresji. Długotrwale występująca rana przewlekła i związane z jej obecnością przykre dolegliwości, takie jak nieprzyjemny zapach z zanieczyszczonej, ropiejącej rany, może być powodem wycofania się chorego z życia rodzinnego i społecznego. Wysoki koszt związany z opieką nad chorym z raną przewlekłą, niewystarczająca liczba specjalistycznych placówek świadczących kompleksową opiekę opartą na najnowszej wiedzy i praktyce, a także brak odpowiednich rozwiązań systemowych wpływają na długotrwałą „wędrówkę” pacjenta od jednego specjalisty do kolejnego i wydłużanie czasu trwania owrzodzenia. Większość ran przewlekłych można wyleczyć, dlatego konieczne jest nie tylko stosowanie najnowszych standardów postępowania, lecz także tworzenie sieci specjalistycznych ośrodków leczenia ran przewlekłych. Naprzeciw tym problemom wychodzi Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, która od wielu lat jest unikalnym w skali kraju ośrodkiem klinicznym i naukowo-badawczym. Interdyscyplinarną opiekę nad chorym z raną zapewniają wysokiej klasy specjaliści, posiadający wysokie kwalifikacje, ogromną wiedzę i bogate doświadczenie.
Copyright: © 2016 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.