eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2016
vol. 66
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Ustalenie tożsamości NN zwłok na podstawie badań odontologicznych uzębienia – opis dwóch przypadków

Katarzyna Wochna
,
Anna K. Smędra
,
Jarosław Berent
,
Szymon Szustowski

Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (3): 158-171
Data publikacji online: 2017/03/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W pracy przedstawiono kluczową rolę, jaką odegrała dokumentacja stomatologiczna w procesie ustalania tożsamości zwłok NN dwóch mężczyzn na podstawie badania cech uzębienia. Sprawne działania Prokuratury Rejonowej, która w obydwu przypadkach dostarczyła zażyciową dokumentację stomatologiczną osoby zaginionej typowanej jako ofiara, umożliwiły przeprowadzenie porównawczego badania odontologicznego, co ostatecznie doprowadziło do zidentyfikowania obydwóch mężczyzn. W pierwszym z prezentowanych przypadków badania stomatologiczne odebrały palmę pierwszeństwa genetycznym i przyczyniły się do szybkiego zakończenia procedur identyfikacyjnych, w drugim zaś w sposób równorzędny z genetycznymi potwierdziły tożsamość ofiary. Dodatkowo w pracy omówiono podstawowe zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

The presented paper illustrates the significance of dental documentation which played a key role in the process of identification of two unknown male cadavers by means of dental features examination. Efficient operations of the district prosecutor’s office, which in both cases provided ante mortem dental documentation of a missing person likely to be the victim, led to double positive identification. In the first presented case dental examination proved to be more effective than genetics and contributed to closure of the identification procedures. In the second case it confirmed identity equally with genetics. In addition, the paper discusses the basic rules of medical records handling and storage.
słowa kluczowe:

identyfikacja odontologiczna, badanie uzębienia, dokumentacja stomatologiczna, zwłoki NN

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe