eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2016
vol. 66
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Ustalenie tożsamości NN zwłok na podstawie badań odontologicznych uzębienia – opis dwóch przypadków

Katarzyna Wochna, Anna K. Smędra, Jarosław Berent, Szymon Szustowski

Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (3): 158-171
Data publikacji online: 2017/03/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W pracy przedstawiono kluczową rolę, jaką odegrała dokumentacja stomatologiczna w procesie ustalania tożsamości zwłok NN dwóch mężczyzn na podstawie badania cech uzębienia. Sprawne działania Prokuratury Rejonowej, która w obydwu przypadkach dostarczyła zażyciową dokumentację stomatologiczną osoby zaginionej typowanej jako ofiara, umożliwiły przeprowadzenie porównawczego badania odontologicznego, co ostatecznie doprowadziło do zidentyfikowania obydwóch mężczyzn. W pierwszym z prezentowanych przypadków badania stomatologiczne odebrały palmę pierwszeństwa genetycznym i przyczyniły się do szybkiego zakończenia procedur identyfikacyjnych, w drugim zaś w sposób równorzędny z genetycznymi potwierdziły tożsamość ofiary. Dodatkowo w pracy omówiono podstawowe zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

The presented paper illustrates the significance of dental documentation which played a key role in the process of identification of two unknown male cadavers by means of dental features examination. Efficient operations of the district prosecutor’s office, which in both cases provided ante mortem dental documentation of a missing person likely to be the victim, led to double positive identification. In the first presented case dental examination proved to be more effective than genetics and contributed to closure of the identification procedures. In the second case it confirmed identity equally with genetics. In addition, the paper discusses the basic rules of medical records handling and storage.
słowa kluczowe:

identyfikacja odontologiczna, badanie uzębienia, dokumentacja stomatologiczna, zwłoki NN

referencje:
Andersen L, Juhl M, Solheim T, Borrman H. Odontological identification of fire victims – potentialities and limitations. Int J Leg Med 1995; 107, 5: 229-234.
Cavalcanti Caputo IGC, dos Reis JN, Pantozzi Silveira TC, Guimarães MA, da Silva RHA. Identification of a charred corpse through dental records. RSBO (Online) 2011; 8: 345-351.
Brkić H, Petrovečki V, Gusić S. Dental identification of a carbonized body: case review. Acta Stomatol Croat 2002; 36: 127-128.
Blakaj F, Bicaj T, Bicaj B. Dental identification of a decomposed body. Med Arh 2010; 64: 125-126.
Seawright C. The process of identification: can Mummy KV60-A be positively identified as Hatshepsut? Oct 2012. http://www.thekeep.org/~kunoichi/kunoichi/themestream/ARC2EGY.html
The American Board of Forensic Odontology, ABFO Reference Manual, March 2016 edition, Section III: 116. http://abfo.org/wp-content/uploads/2016/03/ABFO-Reference-Manual-03162016.pdf
Avon S. Forensic Odontology: The roles and responsibilities of the dentist. J Can Dent Assoc 2004; 70: 453-458.
The American Board of Forensic Odontology, ABFO Reference Manual, March 2016 edition, Section III: 125-127. http://abfo.org/wp-content/uploads/2016/03/ABFO-Reference-Manual-03162016.pdf
Berketa J, Hirsch RS, Higgins D, James H. Radiograph recognition of dental implants as an aid to identifying the deceased. J For Sci 2010; 55: 66-70.
The American Board of Forensic Odontology, ABFO Reference Manual, March 2016 edition, Section III: 116. http://abfo.org/wp-content/uploads/2016/03/ABFO-Reference-Manual-03162016.pdf
The American Board of Forensic Odontology, ABFO Reference Manual, March 2016 edition, Section III: 116. http://abfo.org/wp-content/uploads/2016/03/ABFO-Reference-Manual-03162016.pdf
Higgins D, James H. Classification used by Australian forensic odontologists in identification reports. J Forensic Odontostomatol 2006; 24: 32-35.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz. U. 2015 poz. 2069.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe