eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2019
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Używanie kannabinoidów w wieku podeszłym i ich wykorzystanie w leczeniu choroby Alzheimera

Anna Klimkiewicz
,
Agata Jasińska

Data publikacji online: 2019/03/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Choroba Alzheimera jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym, które cechuje agregacja β-amyloidu, hiperfosforylacja białka tau, jak również neurotoksyczność i stres oksydacyjny. Będąc najczęstszą formą zespołów otępiennych, dotyka coraz większej liczby osób, co jest związane ze starzeniem się populacji. Z danych epidemiologicznych wynika, że w 2050 r. liczba osób z rozpoznaniem choroby Alzheimera przekroczy 100 mln. Choroba zazwyczaj zaczyna się od łagodnych deficytów pamięci krótkotrwałej, komunikacji, uczenia się i orientacji przestrzennej. W umiarkowanym stadium deficyty te mają coraz większy wpływ na czynności życia codziennego, w tym na kontrolę emocjonalną. W późnych stadiach dochodzi do całościowego zakłócenia zdolności poznawczych, co w konsekwencji prowadzi do konieczności zapewnienia pacjentowi całodobowej opieki. Obecnie dostępne terapie nie odwracają postępu choroby, co skłania do poszukiwań skuteczniejszych metod leczenia, w tym z wykorzystaniem medycznych kannabinoidów. Oprócz negatywnych konsekwencji rekreacyjnego używania konopi wynikających m.in. z ich właściwości uzależniających oraz skutków długoterminowego stosowania, istnieją podstawy do kontunuowania badań nad potencjałem terapeutycznym marihuany. Prowadzone badania dotyczą m.in. stosowania zawartych w konopiach kannabinoidów (THC i CBD) w leczeniu symptomów związanych z chorobą Alzheimera. Wskazuje się, że mogą one wpływać na procesy leżące u podstaw patofizjologii tego schorzenia. Niejednoznaczne obecnie wyniki badań nie przekreślają potencjalnej przydatności kannabinoidów w łagodzeniu niektórych objawów towarzyszących chorobom neurodegeneracyjnym.

Alzheimer’s disease (AD) is neurodegenerative disease characterised by β amyloid aggregation, tau protein hyperphosphorylation, oxidative stress, and neurotoxicity. Being the most common cause of dementia, AD is becoming more common due to the increasing age of the population. Epidemiological studies predict more than 100 million individuals with AD in 2050. AD typically starts from mild impairment of short-term memory, communication, learning, and spatial orientation. In moderate stage the disease influences daily activity and emotion control. In late AD cognitive functions are deeply impaired leading to disability and need for 24-hour assistance. Contemporary therapies do not stop progression of the disease. This creates the need for new therapeutic options including medical marijuana. Despite the negative health consequences of long-term marijuana recreational use and addiction, there is a rationale to continue research on medical marijuana in AD. Research is done on cannabinoids (THC and CBD) in ameliorating symptoms of AD. CBD and THC can influence factors contributing to the pathophysiology of AD. Studies have provided ambiguous results, but the efficacy of cannabinoids in neurodegenerative diseases cannot be excluded.
słowa kluczowe:

choroba Alzheimera, zespoły otępienne, konopie indyjskie, THC, CBD, kannabinoidy

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe