eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

W jaki sposób przygotować rehabilitacyjnie pacjentów z dużą przepukliną brzuszną do zabiegu jej usunięcia?

Anna Spannbauer
1, 2
,
Arkadiusz Berwecki
3
,
Anita Kulik
4
,
Beata Białko
2
,
Beata Markowska
1, 2

  1. Klinika Chirurgii Instytutu Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
  2. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, Kraków, Polska
  3. Zakład Kinezyterapii, Instytut Nauk Stosowanych, Akademia Wychowana Fizycznego, Kraków, Polska
  4. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Gorzów Wielkopolski, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(1): 1-5
Data publikacji online: 2023/04/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Przepuklina brzuszna (hernia abdominalis) to przemieszczenie narządów poza jamę ciała, w której powinny się znajdować. Pacjenci z dużą przepukliną brzuszną są poddawani zabiegom naprawczym. Przed zabiegiem wskazane jest przygotowanie rehabilitacyjne, które zmniejsza ryzyko niewydolności oddechowej i poprawia wydolność chorego. Fizjoterapia obejmuje m.in.: spirometrię, orientacyjną ocenę wydolności oddechowej, test 6-minutowy, rehabilitację oddechową, ćwiczenia ogólnokondycyjne.

Abdominal hernia (hernia abdominalis) is the displacement of organs outside the body cavity, where they should be. Patients with a large abdominal hernia undergo repair procedures. Before the procedure it is advisable to undertake preparatory physiotherapy, which reduces the risk of respiratory failure and improves the patient’s general fitness. The physiotherapy includes, among others, spirometry, approximate assessment of respiratory efficiency, 6-minute walking test, respiratory physiotherapy, and general fitness exercises.
słowa kluczowe:

rehabilitacja, niewydolność oddechowa, przepuklina brzuszna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.