eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2006
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wartość poznawcza i diagnostyczna oceny niestabilności chromosomowej w płaskonabłonkowym raku krtani

Krzysztof Szyfter
,
Piotr Dąbrowski
,
Marzena Gajęcka
,
Wojciech Gawęcki
,
Maciej Giefing
,
Małgorzata Jarmuż
,
Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
,
Katarzyna Szukała
,
Małgorzata Wierzbicka

Post chir głowy i szyi 2006; 1: 53–59
Data publikacji online: 2006/06/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Niestabilność chromosomowa jest ukrytą cechą komórki i organizmu, ujawniającą się dopiero w wyniku kontaktu z mutagenem. Opracowano tzw. test bleomycynowy, pozwalający na ocenę ilościową niestabilności chromosomowej rozumianej jako wrażliwość na mutageny, a następnie pozwalający oszacować ryzyko genetyczne wystąpienia nowotworu. Artykuł prezentuje jego zastosowania w obrębie chorób nowotworowych głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów krtani oraz węższych grup chorych, jak młodzi dorośli lub chorzy z mnogimi nowotworami pierwotnymi.

Chromosome instability is a hidden attribute of a cell and/or organism emerging after an exposure to mutagen. There was established the bleomycin test for a qualitative estimation of chromosome instability being also a measure of mutagen sensitivity and further of genetic risk to develop cancer. A review presents application of bleomycin test to estimate a risk a head and cancer focused on laryngeal cancer. Next, an application to detect a tendency to develop secondary tumour and to estimate a cancer risk in young adults is discussed.
słowa kluczowe:

niestabilność chromosomowa, test beomycynowy, rak krtani

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.