eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wiedza i akceptacja pielęgniarek dotycząca wykorzystania i prowadzenia dokumentacji medycznej opartej na wytycznych Międzynarodowej Rady Pielęgniarek — Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®

Zofia Foryś
,
Grażyna Dębska
,
Monika Matusiak
,
Dorota Kilańska
,
Bożena Gorzkowicz

Data publikacji online: 2018/01/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Wdrożenie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej pozwoli na standaryzację słownictwa, którym posługują się pielęgniarki. Daje to szansę na wzajemnie zrozumienie między grupami pracującymi nawet w skrajnie odmiennych warunkach i kulturze oraz pozwoli na rozwój baz danych i systemów informacyjnych wspomagających bieżącą działalność i zarządzanie opiekę pielęgniarską.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 316 pielęgniarek wybranych szpitali na terenie Małopolski. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Badane pielęgniarki dostrzegają konieczność wprowadzenia w Polsce standaryzowanej klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej i deklarują swoje przygotowanie do pracy w tym zakresie z komputerem (n =167; 52,8%). Równocześnie wskazują jednak na brak wystarczającego przygotowania do prowadzenia dokumentacji pacjenta według ICNP®. Zdaniem pielęgniarek praca z wykorzystaniem klasyfikacji zwiększy bezpieczeństwo pacjenta, ułatwi działania organizacyjne, zarządcze i kontrolne, wpłynie na poprawę poziomu komunikacji interprofesjonalnej oraz w zespole terapeutycznym. Przeprowadzona analiza wykazała, że wykształcenie pielęgniarek oraz deklarowane przez pielęgniarki uczestnictwo w dodatkowych kursach, szkoleniach, konferencjach jest istotnie statystycznie powiązane z ogólną wiedzą na temat ICNP®.
Wnioski. Respondenci deklarują brak dostatecznej wiedzy na temat ICNP®, jednakże dostrzegają konieczność wprowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej. Wprowadzenie klasyfikacji ICNP® do praktyki pielęgniarskiej stworzy warunki do rozwoju profesjonalnej praktyki, edukacji, szkolenia, zarządzania i prowadzenia badań.

słowa kluczowe:

wiedza pielęgniarska; klasyfikacja; ICNP®; dokumentacja

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe