eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wiedza pielęgniarek na temat odpowiedzialności zawodowej

Tomasz Irzyniec
,
Halina Kulik
,
Jolanta Eszyk
,
Wioleta Piechaczek
,
Dorota Dobrzyń - Matusiak
,
Szymon Szemik
,
Karina
,
Agnieszka Tolarczyk
,
Seweryn Haratyk

Data publikacji online: 2017/05/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Odpowiedzialność zawodowa, etyka, kompetencje zawodowe pielęgniarek to tematy budzące coraz większe zainteresowanie. Tematyka ta obejmuje świadomość odpowiedzialności wśród pielęgniarek, znajomość przez nie swoich kompetencji zawodowych, stopień zrozumienia powierzonych zadań oraz odpowiedzialność w realizowaniu standardów.
Cel pracy. Celem badań była próba oceny wiedzy pielęgniarek na temat odpowiedzialności zawodowej.
Materiał i metody. Badania kwestionariuszowe przeprowadzono wśród 486 pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach znajdujących się na terenie aglomeracji śląskiej.
Wyniki. Blisko 80% badanych wiedziało, że odpowiedzialność zawodową ponosi się przed sądami pielęgniarek i położnych. Prawie połowa wykazała się znajomością aktu prawnego regulującego zakres i rodzaj świadczeń wykonywanych samodzielnie przez pielęgniarkę/położną. Tylko 39% ankietowanych uczestniczyło w szkoleniach na temat odpowiedzialności zawodowej i jednocześnie 88% wyraziło chęć wzięcia udziału w takich kursach. Ponad połowa (61%) respondentów wiedziała, że może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego.
Wnioski. Wiedza badanych pielęgniarek w zakresie odpowiedzialności zawodowej jest niepełna i fragmentaryczna, co potwierdziła niska samoocena posiadanej wiedzy oraz ogromna chęć uczestnictwa w szkoleniach z tego zakresu. Badania wskazały konieczność propagowania wiedzy na temat odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek.

słowa kluczowe:

pielęgniarki; odpowiedzialność zawodowa; wiedza

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe