eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

2/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ identyfikacji zdarzeń niepożądanych na jakość opieki pielęgniarskiej i bezpieczeństwo chorych

Maria Mika
,
Grażyna Nowak-Starz
,
Ireneusz Kotela

Studia Medyczne 2015; 31 (2): 106–114
Data publikacji online: 2015/07/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych jest niezbędnym warunkiem osiągania celów i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Opieka pielęgniarska wysokiej jakości powinna charakteryzować się podobnymi cechami jak cały system opieki zdrowotnej. Współczesne systemy ochrony zdrowia dużą wagę przykładają do zapewnienia jak najwyższej jakości usług zdrowotnych, mimo to wzrasta liczba zdarzeń niepożądanych, kiedy to pacjent doznaje uszczerbku na zdrowiu niezwiązanego z chorobą, ale z wadliwie zorganizowaną opieką zdrowotną.

Cel pracy: Określenie wpływu zdarzeń niepożądanych i ich identyfikacji na jakość opieki pielęgniarskiej oraz analiza związku pomiędzy bezpieczeństwem pacjenta a identyfikacją i zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych.

Materiał i metody: Badaniami objęta została grupa 364 osób – pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach szpitalnych, którzy posiadają Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością lub ich nie posiadają. W badaniach wykorzystano Sondaż szpitalny o bezpieczeństwie pacjenta (Hospital Survey on Patient Culture) oraz ankietę własnej konstrukcji.

Wyniki: Ocenie poddano wyodrębnione czynności wykonywane przez pielęgniarki w kontekście identyfikowania zdarzeń niepożądanych i ich wpływu na jakość opieki nad chorym. W analizach uwzględniono obszary, w których najczęściej identyfikowane były niezgodności związane z organizacją i administracją (35%), ze sprzętem medycznym (24%), zakażeniami szpitalnymi (23%), podaniem leku (22%), czynnościami lekarskimi (20%), czynnościami pielęgniarskimi (19%), z przetaczaniem krwi i preparatów krwiopochodnych (10%). Należy zaznaczyć, że obszary, w których badane pielęgniarki zidentyfikowały zdarzenia niepożądane, nie są katastrofalne.

Wnioski: Stwierdzono częstsze przypadki niezgłaszania zdarzeń niepożądanych przez pielęgniarki uwarunkowane m.in. obawami przed konsekwencjami służbowymi. Wskazane jest wprowadzenie uregulowań prawnych dotyczących opracowania stosownego narzędzia do zgłaszania zdarzeń niepożądanych.

Introduction: High quality of medical services is essential to proper healthcare functioning and to achieve aims. High quality of nursing care should have the same characteristics as the whole healthcare system. Although current healthcare systems focus on best quality medical services, the number of adverse events is increasing. It sometimes happens that a patient suffers injuries not due to his/her illness, but because of poorly organised healthcare.

Aim of the research: To assess the influence of adverse events and their identification on nursing care quality and to analyse the correlation between patient safety and adverse events identification and reporting.

Material and methods: The research was conducted in hospital wards that have and do not have a Certificate of Quality Management System. In the research, the Hospital Survey on Patient Culture prepared by the Agency for Healthcare Research and Quality was used as well as the author’s own survey.

Results: In the survey, nurses’ activities were evaluated in the context of adverse events identification. As the most common undesirable events, the following were considered: discrepancy connected with organisation and administration (35%), medical equipment (24%), hospital infections (23%), medication administration (22%), doctor’s (20%) and nurse’s (19%) activity, and blood and blood related specimen transfusion (10%). However, these areas were not disastrous.

Conclusions: It has been stated that nurses, for fear of disciplinary consequences, are more unwilling to report such events. Therefore, it is essential to introduce legal regulations.
słowa kluczowe:

zdarzenia niepożądane, jakość, bezpieczeństwo pacjenta, pielęgniarka

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe