eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ techniki operacyjnej pobrania żyły odpiszczelowej na wydolność tętniczo-żylną oraz proces gojenia się rany pooperacyjnej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych rewaskularyzacji chirurgicznej

Karol Froń
1
,
Marcin Chrapek
2
,
Witold Bratkowski
1
,
Oldi Ruci
3
,
Jerzy Pacholewicz
4

1.
Department of Cardiac Surgery, Heart and Lung Transplantation and Mechanical Circulation Support, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland Head of the Department: Tomasz Hrapkowicz MD, PhD
2.
Department of Vascular and Endovascular Surgery, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland Head of the Department: Dr Ryszard Walas
3.
Department of Orthodontics, Faculty of Medical Sciences. Medical University of Silesia, Zabrze, Poland Head of the Department: Agnieszka Machorowska-Pieniążek MD, PhD
4.
Department of Cardiac Surgery, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland Head of the Department: Jerzy Pacholewicz MD, PhD
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 1–7
Data publikacji online: 2023/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Jednym z etapów pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) jest pobranie materiału żylnego, który następnie jest wykorzystywany jako pomost aortalno-wieńcowy, ze względu na dużą liczbę naczyń wieńcowych wymagających pomostowania. Pobranie żyły odpiszczelowej (GSV) jest inwazyjną procedurą chirurgiczną, która może prowadzić do zakażenia miejsca chirurgicznego (SSI). Istnieją dwie metody pobrania GSV: metoda klasyczna (OVH) oraz małoinwazyjna metoda endoskopowa (EVH). Problem kliniczny stanowi, jak techniki pobrania GSV mogą wpłynąć na układ tętniczo-żylny kończyny dolnej oraz pomóc w zmniejszeniu problemów pooperacyjnych.

Cel pracy
Analiza gojenia się miejsca operowanego na kończynie dolnej oraz wpływ techniki pobrania GSV na układ tętniczo-żylny.

Materiał i metody
Do badań, które trwały od maja do września 2022 r., włączono 60 pacjentów z niedokrwienną chorobą serca, u których zaplanowano chirurgiczną rewaskularyzację serca. Dane kliniczne zebrano od 60 pacjentów, którzy spełnili kryteria włączenia. Zostali oni losowo podzieloni na 2 grupy.

Wyniki i wnioski
Techniki OVH oraz EVH wykorzystywane do pobrania GSV nie wpłynęły na układ tętniczo-żylny operowanych kończyn dolnych. Technika OVH prowadziła do wyższego odsetka występowania SSI u pacjentów z podwyższonym ryzykiem SSI według skali Brompton and Harefield Infection Score, szczególnie u pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych.Introduction
One of the parts of the coronary artery bypass grafting (CABG) or off-pump coronary artery bypass grafting (OPCAB) process is the collection of vascular material, which is then employed as a coronary aortic bypass due to the large number of coronary vessels necessitating an aorto-coronary bypass. An invasive surgical operation called saphenous vein harvest, also known as the great saphenous vein (GSV), has the potential to cause surgical site infection (SSI). There are currently 2 methods for harvesting GSV: the conventional method open vein harvest (OVH) and the endoscopic, minimally invasive method endoscopic vein harvest (EVH). The clinical issue is whether the GSV harvest approach can influence the patient’s lower limb arteriovenous systems and help to lessen postoperative problems.

Aim of the research
To analyse the healing of a surgical incision on the lower limb and the effect of GSV harvest methods on the arteriovenous system.

Material and methods
In the study period May–September 2022, 60 patients with ischaemic heart disease, who were scheduled for surgical heart revascularization, were included. Clinical information was collected from 60 patients who met the inclusion criteria and were split into 2 groups at random.

Results and conclusions
The arteriovenous system of the lower extremities was unaffected by either the OVH or EVH methods utilized to harvest GSV. The OVH approach resulted in a higher rate of SSI in patients with an elevated risk of SSI based on the BHIS scale, particularly in individuals with atherosclerosis of the lower limbs.

słowa kluczowe:

zakażenie miejsca operowanego, wskaźnik kostka–ramię, żyła odpiszczelowa

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.