eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2015
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ wsparcia na jakość życia osób sprawujących opiekę nad chorymi na alzheimera

Agnieszka Mazurkiewicz
,
Katarzyna Sidor
,
Danuta Podstawka
,
Barbara Wolak
,
Marta Makara-Studzińska

Medycyna Paliatywna 2015; 7(4): 250–255
Data publikacji online: 2016/03/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Zakres problemów, z którymi mierzą się osoby cierpiące na chorobę Alzheimera, jest ogromny. Charakterystyczne są ogólne zaburzenia homeostazy, neurodegradacja, zaburzenia procesów poznawczych. Pojawiają się zaburzenia mowy i problemy emocjonalne. Choroba trwa zazwyczaj kilkanaście lat. W tym czasie chory najczęściej pozostaje pod opieką kogoś z rodziny. Sprawowanie opieki nad chorymi na alzheimera wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, zmianą sytuacji życiowej, co może nieść za sobą konflikty i obciążenia. Niezbędna jest zróżnicowana pomoc nie tylko dla chorych, lecz także dla ich opiekunów.

Cel pracy: Ocena wsparcia (rodzaju, ważności i obszarów deficytowych) oraz zbadanie jego związku z jakością życia opiekunów osób chorych na alzheimera.

Materiał i metody: Przebadano 42 opiekunów. Badania prowadzono w czterech domach dziennej pomocy środowiskowej znajdujących się na terenie Lublina. Zastosowano dwie metody badawcze: polską adaptację Berlińskich Skal Wsparcia Społecznego oraz autorski kwestionariusz pozwalający na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące osób sprawujących opiekę nad chorymi.

Wyniki i wnioski: Dla opiekunów osób chorych na alzheimera bardzo ważne jest otrzymywanie wsparcia od rodziny. Większość osób sprawujących opiekę nad tymi chorymi ocenia, że wsparcie, jakie otrzymują od rodziny, przyjaciół, instytucji i Kościoła, jest niewystarczające. Największy deficyt opiekunowie odczuwają w obszarze wsparcia psychologicznego. Niski poziom wsparcia wiąże się z niższą jakością życia opiekunów osób chorych na alzheimera.

Introduction: The scope of problems faced by Alzheimer patients is broad. Typical examples are: homeostasis disorders, neurodegeneration, cognitive disorders. Speech impediment and emotional problems can also occur. The disease usually lasts for a dozen or so years. During this time, an Alzheimer patient must be looked after by family members. Taking care of Alzheimer patients consists in numerous hardships and changing one’s life situation, which may lead to conflicts and the burden of responsibility. Professional help seems indispensable not only for patients, but also for their caretakers.

Purpose: The evaluation of support (type, importance and deficit areas) and the investigation of its correlation to the quality of life of people providing help for Alzheimer patients.

Material and methods: Forty-two caretakers were tested. The research was conducted in 4 Social Welfare Centers in Lublin. Two research methods were employed. The Polish version of the Berlin Social Support Scale and an original questionnaire allowing for eliciting answers proving information about caretakers.

Results and conclusions: For caretakers of Alzheimer patients, it is of utmost importance to receive support from family. The majority of caretakers claim that family’s, friends’, institutions’ and the Church’s support is insufficient. It can be felt particularly in the domain of psychological support. Low levels of support correlate to a lower standard of living of people taking care of Alzheimer patients.
słowa kluczowe:

choroba Alzheimera, jakość życia, wsparcie

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.