eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ zmęczenia na jakość życia pacjentów z drobnokomórkowym nowotworem płuc w zależności od cyklu chemioterapii

Grażyna Dębska
,
Irena Milaniak
,
Joanna Moskal

Psychoonkologia 2015, 2: 49–55
Data publikacji online: 2015/09/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Rak płuca stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i zajmuje trzecie miejsce pod tym względem u kobiet. Osiągnięcie wyleczenia w jego przypadku jest często niemożliwe, dlatego bardzo istotna staje się poprawa jakości życia pacjentów. Zagadnieniem jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową zajmuje się wiele ośrodków badawczych. Spowodowane jest to tym, że leczenie tych schorzeń wiąże się z dużym zmęczeniem, a co za tym idzie – znacznym spadkiem jakości życia chorych. Celem pracy było określenie wpływu zmęczenia na jakość życia chorych z drobnokomórkowym nowotworem płuc w zależności od cyklu chemioterapii.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród pacjentów z rozpoznaniem drobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii na Oddziale Onkologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Do badania zakwalifikowano grupę 80 pacjentów w trakcie leczenia chemioterapeutycznego (cykl I i IV). Do oceny jakości życia zastosowano standaryzowane kwestionariusze: EORTC-QLQ-C30 (wersja 3.0) dla pacjentów leczonych z powodu raka. Do samooceny zmęczenia wykorzystano kwestionariusz BFI (Brief Fatigue Inventory).

Wyniki i wnioski: Funkcjonowanie pacjentów – niezależnie od cyklu chemioterapii – w zakresie fizycznym, emocjonalnym, poznawczym oraz w rolach społecznych i w pracy było obniżone średnio o ok. 40–50%. W skalach objawowych najwyższe wartości pacjenci uzyskali w zakresie zmęczenia, bezsenności oraz problemów finansowych. Wykazano istotną różnicę statystyczną pomiędzy grupami w ocenie zmęczenia. Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy nasileniem występowania zmęczenia a jakością życia pacjentów.

Introduction: The issue of the quality of life of patients with malignant disease is an interest in many research centers. This is due to the fact that the treatment of these diseases is associated with high level of fatigue and pain. These factors decrease the level of life. The aim of this study was to determine the influence of fatigue in patients with small cell lung cancer receiving chemotherapy on quality of life.

Material and methods: The study was conducted among patients diagnosed with lung cancer receiving chemotherapy treatment in Chemotherapy Department John Paul II Hospital. The study group consisted of 80 patients divided in the 2 subgroup: cycle I and IV. In a study for the measure quality of life were used standardized questionnaires: the EORTC-QLQ-C30 (version 3.0). To estimate fatigue level used a Brief Fatigue Inventory Scale.

Results and Conclusions: The functioning of patients – regardless of the chemotherapy course – in terms of physical, emotional, cognitive, social roles and the work was reduced by an average of about 40-50%. The highest rate of symptomatic scales, patients achieved in fatigue, insomnia, financial problems and relationships. There was a significant statistical difference between the groups in the assessment of fatigue. It was found a negative relationship between the severity of the occurrence of fatigue and quality of life of patients.
słowa kluczowe:

zmęczenie, jakość życia, nowotwór płuca

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.