eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Przegląd Dermatologiczny/Dermatology Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
6/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie genitalnego liszaja twardzinowego

Tomasz Pniewski, Katarzyna Smolarczyk, Joanna M. Sałkowska-Wanat, Sławomir Majewski

Przegl Dermatol 2016, 103, 491–497
Liszaj twardzinowy (LS) jest przewlekłą chorobą zapalną skóry i błon śluzowych, która zazwyczaj zajmuje okolice zewnętrznych narządów płciowych i odbytu. Wszyscy pacjenci z objawami świądu ze strony narządów płciowych lub zmianami zanikowo-twardzinowymi w tej okolicy powinni być przynajmniej raz zbadani przez lekarza mającego doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób okolic anogenitalnych. Wczesne rozpoznanie i leczenie LS może zmniejszyć lub zapobiec powstawaniu bliznowacenia w obrębie zmian chorobowych. W większości przypadków rozpoznanie ustala się na podstawie charakterystycznych zmian klinicznych. Biopsje diagnostyczne powinny być wykonywane tylko w pewnych okolicznościach. Złotym standardem w leczeniu LS jest stosowanie silnych i bardzo silnych miejscowych glikokortykosteroidów, jednak łagodne i umiarkowane postacie choroby u chłopców i mężczyzn mogą być leczone zabiegowo poprzez obrzezanie. Należy zwrócić uwagę na unikanie pewnych czynników wyzwalających mogących prowokować pojawienie się zmian.

Lichen sclerosus (LS) is a chronic inflammatory disease of the skin and mucous membranes, which usually involves the genitals and anus. All patients with itchy symptoms from genitals or atrophic lesions, as well as indurations in this area, should be examined at least once by a physician experienced in the diagnosis and treatment of the diseases in the anogenital area. Early diagnosis and treatment of LS may reduce or prevent scarring within the lesion. In most cases the diagnosis is based on the typical clinical presentation. Diagnostic biopsies should be performed only under certain circumstances. The gold standard for the treatment of LS is the use of strong and very strong topical corticosteroids, but mild and moderate forms of the disease in males can be treated by surgical methods such as circumcision. It is necessary to avoid certain triggers that can cause the appearance of lesions.
słowa kluczowe:

liszaj twardzinowy, rak kolczystokomórkowy, balanitis xerotica obliterans

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe