eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wybrane diagnozy i interwencje pielęgniarskie w przed- i pooperacyjnej opiece nad pacjentem po zabiegu ortognatycznym

Małgorzata Barbara Roman
1, 2
,
Ewa Franke
3
,
Krzysztof Dowgierd
2, 4

  1. Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
  2. Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn
  3. Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn
  4. Klinika Pediatrii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 4: 163–170
Data publikacji online: 2022/01/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Duża wada zgryzu przyczynia się do deformacji twarzy i dysfunkcji rozwojowych, co w konsekwencji prowadzi do niskiej samooceny. Metodą leczenia z wyboru jest skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne. Okres pooperacyjny jest trudny dla pacjenta. Obrzęki i zaburzenia czucia w obrębie twarzy powodują ogromny dyskomfort i lęk. Te negatywne uczucia można zminimalizować, przygotowując psychicznie pacjenta przed operacją oraz personalizując opiekę opartą na wyłonieniu potrzeb po operacji. Celem pracy jest przedstawienie modelu pielęgnowania pacjenta poddanego chirurgicznej korekcie nieprawidłowości zębowo-zgryzowych.

Highly severe malocclusion cause dysfunctions and deformation of facial features which result in low self-esteem. Treatment method of choice is combined orthodontic and surgical treatment. Time after surgery is difficult for the patients. Large swelling and sensory disturbances result in discomfort and anxiety. Those negative feelings can be minimized by appropriate patient’s mental preparation before surgery and personalized care based on patient’s needs after surgery. The aim of the study is to present a model of nursing a patient undergoing surgical correction of dental and occlusal abnormalities.
słowa kluczowe:

diagnoza pielęgniarska, operacja ortognatyczna, interwencje pielęgniarskie

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.