facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2007
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wychowanie seksualne wobec zmian zachowań seksualnych młodzieży polskiej – analiza wyników badań własnych

Magdalena Zielińska

Gin Prakt 2007; 2:34-38
Data publikacji online: 2007/07/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Akceleracja rozwojowa młodzieży niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji, w tym dotyczących zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, których skutki bywają niejednokrotnie odległe w czasie.
Wychowanie zdrowotne młodzieży, a zwłaszcza wychowanie seksualne, staje się ważnym elementem działalności profilaktycznej, realizowanej w obliczu wielu zagrożeń, jakie niesie ze sobą wczesna inicjacja seksualna. Z uwagi na złożoność i wieloetapowość procesu edukacji seksualnej, w artykule podkreślono niewielki udział rodziny w kształtowaniu postaw i zachowań wobec ciała, płci i seksu, a także instytucji oświaty. Szkoła, odpowiadająca za socjalizację starszych dzieci, realizująca określony i ustalony w drodze dyskursu politycznego model edukacji seksualnej, wydaje się nie spełniać oczekiwań współczesnego, młodego człowieka. W obliczu wzrostu zachorowań na choroby przenoszone
drogą kontaktów seksualnych, liczby ciąż u nastolatek i obserwowanej bezpłodności istnieje potrzeba zapobiegania tego typu niekorzystnym zarówno z medycznego, jak i społeczno-ekonomicznego punktu widzenia zjawiskom. Dlatego, aby rozwój fizyczny (seksualny), psychiczny i społeczny (nauka wartości, norm i przekonań składających się na wzór danej kultury) człowieka przebiegał prawidłowo, konieczne jest interdyscyplinarne podejście i aktywne uczestnictwo różnych grup społecznych (zwłaszcza rodziny i szkoły, a także grup rówieśniczych,
organizacji, mediów) w przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności wartościowania postaw i kształtowaniu zachowań pro-
zdrowotnych.

Objectives: This research has been carried out to present the models of sexual education achieved by the female residents of Łodz and the sources of their information on the subject of family planning. The urge for such studies is due to increase in sexually transmitted diseases, the number of unplanned teenage pregnancies and infertility.
Design: The authorial questionnaire, which deals mainly with sexual education and family planning issues, was prepared and the survey conducted on women patients of certain health care centres in Łódź.
Material and methods: 400 voluntarily and anonymously completed questionnaires have been analysed using SPSS program. Any corelation found has been validated using c2 test.
Results: All the women declare they need to be educated on modern contraceptive methods, but those ones who were given pro-life education are even more willing, whether religious or not. A mere 3% of the respondents believe that only school should be responsible for sexual education. 1.5% think the church should also be involved in this process. The main sources of information about family planning are: books, doctors, newspapers and magazines or family. School is not involved much.

Conclusions:

1. There is a need for permissive sexual education in schools.

2. As family is inefficient at transmitting sex-related information to the younger genaration, education should be aimed at both youngsters and adults.

3. The respondents know more and more about family planning methods from competent sources.

4. More attention should be paid to the prevention of sexually transmitted diseases.
słowa kluczowe:

edukacja seksualna, kobiety, Łódź

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.