eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zachowania zdrowotne oraz poczucie własnej skuteczności studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki studiujących w Polsce — doniesienie wstępne

Joanna Zalewska-Puchała
,
Anna Majda
,
Kinga Jabłońska

Data publikacji online: 2017/10/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Do Polski coraz częściej przybywają osoby odmiennych kultur, wybierając nasz kraj na miejsce do życia lub tylko nauki. W Polsce coraz częściej podejmują studia młodzi Amerykanie. Z punktu widzenia szeroko pojętej ochrony zdrowia bardzo ważne jest poznanie ich kultury i zwyczajów, które mogą mieć wpływ na zachowania zdrowotne, a także podejście do zdrowia, choroby oraz leczenia.
Cel pracy. Celem badań było poznanie zachowań zdrowotnych, a także poczucia własnej skuteczności studentów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, studiujących w Polsce.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystano narzędzia badawcze w postaci: autorskiego kwestionariusza ankiety oraz Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności autorstwa Schwarzera i Jerusalem. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu pakietu Statistica 10.0, z wykorzystaniem testu niezależności chi-kwadrat Pearsona. W badaniu wzięło udział 58 studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy studiowali w Krakowie i Warszawie.
Wyniki. Większość badanych studentów prezentowała zachowania prozdrowotne w postaci: regularnego spożywania posiłków o tych samych porach, liczby godzin przesypianych w ciągu doby, stosowania prezerwatyw. Zachowaniami antyzdrowotnymi dotyczącymi większości studentów były: spożywanie alkoholu, picie kawy, uprawianie „przygodnych” stosunków seksualnych, podjadanie między posiłkami. Badanych studentów w większości cechował wysoki poziom uogólnionej własnej skuteczności. Poziom samoskuteczności istotnie różnicował takie zachowania zdrowotne, jak: spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, stosowanie prezerwatyw, przyjmowanie sterydów.
Wnioski. Zachowania antyzdrowotne w badanej grupie studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki skłaniają do podjęcia szerszych działań profilaktycznych.

słowa kluczowe:

zachowania zdrowotne; samoskuteczność; Stany Zjednoczone Ameryki

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe