eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zachowania zdrowotne studentów pochodzących z Tajwanu studiujących w Polsce

Joanna Zalewska-Puchała
1
,
Anna Majda
1
,
Dorota Śmiałek
1

1.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Różnorodność kulturowa jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem w Polsce. Pielęgniarki coraz częściej obejmują opieką pacjentów z innych kręgów kulturowych, jak na przykład z Tajwanu. Tajwańczycy w odmienny od Polaków sposób podchodzą do troski o zdrowie. Dlatego niezwykle przydatną kompetencją pielęgniarską jest umiejętność zrozumienia innego, uwarunkowanego kulturowo punktu widzenia na świadczoną opiekę i zachowania zdrowotne pacjentów.

Cel. Celem pracy było poznanie zachowań zdrowotnych młodych ludzi z Azji na przykładzie studentów z Tajwanu.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem takich narzędzi, jak: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji oraz Skali Poczucia Własnej Skuteczności (Schwarzer, Jerusalem). W badaniu wzięło udział 60 studentów z Tajwanu — 40 z nich było studentami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pozostali studiowali w swoim ojczystym kraju.

Wyniki. Przeprowadzone badanie wykazało, że najczęściej spożywanymi produktami były ryż, owoce i warzywa. Tajwańscy studenci spożywają około 1 litra mocnego alkoholu w miesiącu, Tajwanki o połowę mniej. Papierosy pali 11% Tajwanek i 21% Tajwańczyków. Większość Tajwanek nie stosuje antykoncepcji, mężczyźni stosują prezerwatywy częściej, ale również częściej niż kobiety przyznają się do „przygodnych stosunków seksualnych“. Większość tajwańskich studentów preferuje wypoczynek w połowie czynny i bierny. Połowę badanych cechuje wysoki poziom poczucia własnej skuteczności. Osoby z niskim poziomem własnej skuteczności wykazują częstsze zachowania ryzykowne w postaci palenia papierosów i uprawiania przygodnych stosunków seksualnych“.

Wnioski. Tajwańczycy w większości wykazują zachowania prozdrowotne. Mężczyźni częściej niż kobiety prezentują zachowania ryzykowne. Nie zaobserwowano istotnych zmian w zachowaniach zdrowotnych wynikających ze zmiany środowiska.Introduction. Cultural diversity become to be more and more common phenomenon at Poland. Because of the migration of the society, nurses more often need to care about patients from other cultures, as from Taiwan. People from Taiwan care about health in a different way than Poles. Understanding of different point of view on provided care (which is influenced by the culture) and health behaviors is very useful skill for nurses.

Aim. The goal of that work is better understanding of health behaviors in group of young people from Taiwan.

Material and methods. The study was conducted with the use of a diagnostic questionnaire and such research tools as: a questionnaire concerning health behaviour designed by the authors and the Self-Efficacy Scale (Schwarzer, Jerusalem). The study was made on group of 60 people from Taiwan. 40 of them are students of Silesia Medical Academy at Katowice and rest of them are studying at Taiwan.

Results. Study shown that 39% of male Taiwanese, which study at Poland have overweight and 12% of female Taiwanese have underweight. Most frequently consumed products were fruits and vegetables. Males drink approximately 1 liter of alcohol per month and females half less. 11% of females and 21% of males smoke cigarettes. Most of female Taiwanese don’t use contraception. Males use protection more often but also admits to casual sex. Most of them prefer to spend free time in both, active and passive way. Half of the respondents had a high level of self-efficacy. Subjects with low self-efficacy show a more frequent risk behaviors as smoking cigarettes and "casual sex".

Conclusions. Taiwanese adhere to Polish principles of healthy life-style. Males demonstrates bad life-style behaviors more often than females. Change in alteration of health behaviors because of change of environment was not observed.

słowa kluczowe:

zachowania zdrowotne, Tajwan, studenci

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe