facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2008
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zagadnienia związane z ciążą i porodem głuchoniemych

Wojciech Guzikowski
,
Paulina Żurek

Gin Prakt 2008; 3: 20-23
Data publikacji online: 2008/10/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W niniejszej pracy przedstawiono problemy kobiet z uszkodzonym słuchem, jakich doświadczają podczas ciąży i porodu, a związanych z trudnościami w porozumiewaniu się z personelem medycznym. W dostępnej literaturze istnieją nieliczne doniesienia na temat porodu głuchych. Autorzy nie dotarli do danych, które wskazywałyby, aby w placówkach polskich szpitali był do dyspozycji personel wykwalifikowany w kontaktach z osobami głuchoniemymi. Głównym przesłaniem pracy jest zwrócenie uwagi na problem ciężarnej głuchej, a także inspiracja personelu medycznego polskich szpitali do podjęcia działań, aby rozpocząć wśród personelu medycznego naukę i doskonalenie języka migowego, który ma się stać językiem urzędowym. Autorzy mają nadzieję, że praca ta będzie w pewien sposób mobilizacją dla personelu medycznego do podjęcia działań w kierunku polepszenia komunikacji z osobami niesłyszącymi, a poród w asyście położnej posługującej się językiem migowym będzie satysfakcjonującym przeżyciem i dla rodzącej, i dla personelu medyczne- go sali porodowej.

The research presents problems concerning women with hearing disorder, that appear during the pregnancy period and the child-birth. They are connected with difficulties in communication with medical staff. In the available literature there exist sparse reports on the topic of the childbirth of the deaf. Authors did not reach the data which would show infor-mation about the availability of personnel qualified in contacts with deaf-and-dumb in Polish hospitals. The main message of the study is to direct the attention on the problem of pregnant deaf women, and to form an inspiration among the medical staff of Polish hospitals to take action to start studying and mastering sign language, which is probable to become an official language. We hope that this research will somehow be a mobilization for the medical staff to take action in the direction of improvement in the area of communication with the deaf, and that the childbirth accompanied by midwife using sign language will be a satisfying experience, both for the parturient and for the medical staff in the labour room.
słowa kluczowe:

poród, głuchoniema

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.