eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2018
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zagrożenia dla zdrowia wynikające z połknięcia okrągłej baterii na przykładzie 22-miesięcznego dziecka

Anna Stodolak
1
,
Sylwester Gerus
2
,
Agata Dzielendziak
2
,
Monika M. Markiewicz
1
,
Izabela Kuberka
3
,
Dariusz Patkowski
2

1.
Zakład Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2.
Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3.
Zakład Chorób Układu Nerwowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 4: 148-151
Data publikacji online: 2019/02/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Połknięcie ciała obcego jest powszechnym zjawiskiem wśród dzieci. Większość przypadków ma charakter bezobjawowy, a połknięte drobne przedmioty przechodzą przez przewód pokarmowy bez żadnych powikłań. Odmienna sytuacja ma miejsce w sytuacji połknięcia baterii guzikowych, które mogą stanowić poważne zagrożenie życia.

Celem niniejszej pracy jest podkreślenie znaczenia szybkiego rozpoznania i wdrożenia właściwego postępowania w przypadku połknięcia baterii przez dziecko, a także edukacja personelu pielęgniarskiego oraz rodziców/opiekunów na temat możliwych konsekwencji pozostawiania w zasięgu dzieci przedmiotów zawierających tego typu baterie.

W pracy zastosowano metodę indywidualnego przypadku 22-miesięcznego chłopca hospitalizowanego w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu. Jako narzędzia badawcze wykorzystano: wywiad, obserwację i analizę dokumentacji. Po postawieniu diagnozy u dziecka wykonano gastroskopię, podczas której z przełyku z cechami oparzenia chemicznego na długości 3 cm wyjęto skorodowaną baterię tkwiącą na poziomie kręgów Th3–Th4.

Foreign body ingestion is common in children. Most cases occur without any complications. Ingestion of button batteries, which can be potentially very dangerous, is totally different.

This paper intends to underline the importance of prompt diagnosis and therapy in the case of button battery ingestion by children, and education of nurses and parents/caregivers of children concerning possible consequences of not securing any objects containing such batteries.

This paper is a case-study analysis of a 22-month-old child whose parents attended the Paediatric Surgery and Urology Clinical Hospital after ingestion of an unknown object. The analysis was based on the patient’s history, observation, and analysis of medical records. After diagnosis, a gastroscopy was made during which a corroded battery was removed at the level of Th3-Th4 with features of a 3-cm-long chemical injury of the oesophagus.
słowa kluczowe:

ciało obce, bateria guzikowa, oparzenie przełyku, dzieci

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.