eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zakażenia wirusem C zapalenia wątroby jako problem w opiece perinatalnej

Klaudia Pałucka
1
,
Celina Łepecka-Klusek
2
,
Anna Bogusława Pilewska-Kozak
2

1.
doktorantka w Katedrze i Klinice Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie
2.
Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest ważnym problemem epidemiologicznym. Według danych opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia zakażonych jest około 3% światowej populacji. W Polsce, na podstawie badań przeprowadzonych w 2010 roku, występowanie przeciwciał anty-HCV w populacji wynosi 1,9%. Wykrywalność zakażenia jest wciąż niewielka. Świadczy o tym fakt, że aż 95% osób zakażonych HCV nie jest świadoma swojej choroby. W 2012 roku rozpoczęto realizację projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”. Jest to program współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Częścią tego projektu jest również Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV. Zakażenie wirusem u matki daje realne zagrożenie dla jej dziecka zarówno wewnątrzmacicznie, jak i w okresie porodu. Przekazanie przez matkę wirusa HCV skutkuje pojawieniem się przewlekłego zapalenia wątroby typu C u noworodka, co w późniejszym czasie daje szybki rozwój choroby. Wrodzona postać zakażenia stwarza ryzyko pojawienia się włóknienia wątroby już we wczesnej młodości. Wirus HCV po wieloletniej inkubacji może prowadzić do marskości i nowotworu złośliwego wątroby. Celem niniejszej pracy był przegląd piśmiennictwa na temat zdarzających się problemów w opiece położniczej, świadczonej kobietom zakażonym wirusem HCV.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 123–127


  


Hepatitis C virus infection is an important epidemiologic issue. According to data compiled by the World Health Organization 3% of people in the world are infected. In Poland, on the basis of a research carried out in 2010 it turns out that the prevalence of anti-HCV antibodies in the population is 1.9%. The infection detection rate is still inconsiderable. This is because 95% of infected people are not aware of their disease. In 2012 there has been implemented the “Prevention of HCV Infections” project. This program is financed within the framework of the Swiss-Polish Cooperation Programme (SPCP). One of the parts of this project is also the Preliminary programme of routine HCV testing among pregnant women. A mother with hepatitis C infection pose a threat to her child during pregnancy and childbirth. HCV transmission from the mother causes a risk of chronic hepatitis C infection to a newborn, which later on results in a rapid development of the disease. The innate character of the infection poses a risk of fibrosis of the liver already at early age. Virus HCV after many years of incubation may lead to cirrhosis and malignant tumor of the liver. The purpose of this paper was a literature review for identify problems in obstetrics care of woman infected with HCV.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 123–127


 

słowa kluczowe:

wirus HCV; opieka nad noworodkiem; opieka perinatalna

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe