eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
4/2008
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci z regionu Pomorza Zachodniego

Grażyna Czaja-Bulsa
,
Aneta Gębala
,
Monika Matacz
,
Edyta Tetera

Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (4): 196–200
Data publikacji online: 2008/09/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp: Helicobacter pylori (HP) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych czynników chorobotwórczych przewodu pokarmowego u dzieci.
Cel: Ocena częstości występowania zakażenia HP u dzieci badanych endoskopowo.
Materiał i metody: Retrospektywnie analizowano wyniki badań z ostatnich 7 lat (2000–2006) 3593 dzieci zamieszkujących region Pomorza Zachodniego. Zakażenie HP rozpoznawano u dzieci ze zmianami zapalnymi żołądka i/lub dwunastnicy oraz dodatnim testem ureazowym lub obecnością HP w preparatach histologicznych. Test ureazowy oznaczano u wszystkich badanych.
Wyniki: Obecność HP w żołądku potwierdzono u 701 dzieci (19,5%), z tą samą częstością u dziewcząt i chłopców (19,6 i 19,4%), w tym zakażenie HP u 593 (16,5%), a kolonizację HP u 108 (3%). Do 10. roku życia częstość zakażenia HP wzrastała z wiekiem – 5,6% (<2 lat), 7,9% (3–4 lat), 10,8% (5–6 lat), 15,4% (7–8 lat), 21,1% (9–10 lat). Między 10. a 18. rokiem życia rozpoznawano je u 18–23% dzieci. U dzieci z zakażeniem HP zmiany zapalne zlokalizowane były w żołądku (96,4%) i/lub opuszce dwunastnicy (11,3%). W żołądku stwierdzano brukowanie błony śluzowej (82%), pstrą błonę śluzową (6,7%), nadżerki (7,4%) i owrzodzenia (0,3%), a w opuszce dwunastnicy pstrą błonę śluzową (8,8%), nadżerki (2,0%) lub owrzodzenia (0,5%).
Wnioski: U dzieci z regionu Pomorza Zachodniego badanych endoskopowo stwierdzono niezależnie od płci wzrastającą do 10. roku życia częstość zakażenia HP. Najczęściej przebiega ono w postaci brukowania błony śluzowej żołądka.


Introduction:Helicobacter pylori (HP) is one of the most common pathogenic factors in children’s gastrointestinal tracts.
Aim: To assess HP infection frequency in children who underwent endoscopy.
Material and methods: The results of a 2000-2007 study of 3593 children from the West Pomeranian region were analysed retrospectively. HP infection was diagnosed in those with inflammatory lesions in the stomach and/or duodenum areas and with a positive urease test or HP in histological specimens. The urease test was used in all the examined children.
Results: HP was detected in the stomachs of 701 children (19.5%), the share of girls and boys being the same (19.6 and 19.4% respectively). 593 children were infected with HP (16.5%) while colonisation was found in 108 (3%). Until age 10 the frequency of HP infection was growing with age: 5.6% (<2 years), 7.9% (3-4 years), 10.8% (5-6 years), 15.4% (7-8 years), 21.1% (9-10 years). In the group of children aged 10-18 it was diagnosed in 18-23%. Children infected with HP demonstrated inflammatory lesions in the stomach (96.4%) and/or in the duodenal bulb (11.3%). The following lesions were observed in the stomach: nodular gastritis (82%), gastritis (6.7%), erosive gastritis (7.4%) and ulcers (0.3% of children). In the duodenum the changes included: duodenitis (8.8%), erosions (2.0%) and ulcers (0.5%).
Conclusions: Irrespective of sex, the children of the West Pomeranian region who underwent endoscopy demonstrate a rate of HP infection growing until the age of 10. Its most common form is nodular gastritis.
słowa kluczowe:

zakażenie Helicobacter pylori, dzieci, częstość

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe