eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2022
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci – aktualizacja

Katarzyna Krenke
1
,
Zbigniew Doniec
2
,
Agnieszka Mastalerz-Migas
3
,
Henryk Mazurek
4
,
Przemysław Bieńkowski
5, 6
,
Teresa Jackowska
7
,
Marek Kulus
1

1.
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2.
Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
3.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
4.
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
5.
Katedra i Klinika Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
6.
Zakład Farmakologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
7.
Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Lekarz POZ 3/2022
Data publikacji online: 2022/07/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Kaszel, będący fizjologicznym odruchem obronnym, jest również najczęstszym objawem chorób układu oddechowego u dzieci. Ze względu na czas trwania wyróżniamy kaszel ostry (do 4 tygodni) oraz kaszel przewlekły (powyżej 4 tygodni). Ze względu na charakter wyróżniamy kaszel suchy i produktywny. Najczęstszą przyczyną ostrego kaszlu u dzieci są niewymagające leczenia przyczynowego infekcje wirusowe. Kaszel przewlekły jest zawsze zjawiskiem niepokojącym i wymagającym rozszerzenia diagnostyki. Poza szczegółowo zebranym wywiadem i badaniem przedmiotowym często niezbędne jest przeprowadzenie szeregu badań dodatkowych. Do wstępnych badań w diagnostyce kaszlu przewlekłego należą zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej oraz badanie spirometryczne. W procesie diagnostycznym kaszlu zarówno ostrego, jak i przewlekłego u dzieci należy zawsze uwzględnić występowanie objawów alarmowych oraz wskazujących na zdefiniowane jednostki chorobowe. W artykule przedstawiono zasady diagnostyki kaszlu ostrego i przewlekłego oraz metody leczenia objawowego kaszlu suchego i produktywnego z uwzględnieniem postępowania w grupie dzieci do 2. roku życia.

Cough, a physiological reflex, is also the most common symptom of respiratory diseases in children. In terms of duration, we distinguish acute cough, lasting up to 4 weeks, and chronic cough, lasting over 4 weeks. With regard to its nature, cough is classified as dry and productive. The most common causes of acute cough in children are viral infections that do not require causative treatment. Chronic cough always needs further diagnostics. In addition to a detailed history and physical examination, additional investigations are often required. The basic diagnostic tests in children with chronic cough are chest X-ray and spirometry. In the diagnostic process of both acute and chronic cough in children, the presence of alarming symptoms and those indicating defined diseases must be excluded. The article presents the principles of acute and chronic cough diagnostics and methods of symptomatic treatment of both dry and productive cough, including management in children under 2 years of age.
słowa kluczowe:

kaszel suchy, kaszel produktywny, leki mukoaktywne, leki przeciwkaszlowe, leki roślinne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.