eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2015
vol. 65
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zależność między zgwałceniem a obrazem siebie i ogólnym stanem zdrowia u ofiar gwałtu zgłaszających się do ośrodka medycyny sądowej w Ahwazie

Fereshteh Alboebadi
,
Poorandokht Afshari
,
Farkhodeh Jamshidi
,
Roya Mohammadi Poor
,
Maria Cheraghi

Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (4): 199–213
Data publikacji online: 2016/07/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Ustalenie zależności między zgwałceniem a obrazem siebie i ogólnym stanem zdrowia u ofiar gwałtu zgłaszających się do specjalistów medycyny sądowej w Ahwazie (Iran).

Materiał i metody: Badanie typu przekrojowego przeprowadzono w grupie liczącej 128 osób. Grupę badaną stanowiły 64 ofiary zgwałcenia skierowane do specjalistów medycyny sądowej, a grupę kontrolną – 64 osoby, które zgłosiły się do placówek służby zdrowia w Ahwazie. Dane gromadzono przy wykorzystaniu standardowych kwestionariuszy Rogersa dotyczących obrazu siebie i ogólnego stanu zdrowia. Kwestionariusze były wypełniane samodzielnie przez uczestniczki badania. Uzyskane informacje wraz z opisowymi i analitycznymi danymi statystycznymi poddano analizie przy użyciu oprogramowania SPSS (wersja 22). Jako poziom istotności statystycznej przyjęto wartość mniejszą niż 0,05.

Wyniki: Średni wynik uzyskany dla obrazu siebie wyniósł 14,97 ±4,78 w grupie badanej i 6,08 ±2,9 w grupie kontrol­nej. Średnie wyniki uzyskane w analizie ogólnego stanu zdrowia wyniosły 51,09 ±18,07 i 16,92 ±12,79, odpowiednio w grupie badanej i kontrolnej. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę w średnich wynikach uzyskanych w obu grupach dla obrazu siebie, funkcjonowania społecznego, zdrowia fizycznego i składowych ogólnego stanu zdrowia.

Wnioski: W grupie obejmującej ofiary zgwałcenia odnotowano bardziej negatywny obraz siebie oraz osłabienie ogólnego stanu zdrowia w stosunku do grupy kontrolnej. Wśród metod poprawy ogólnego stanu zdrowia u ofiar przemocy seksualnej należy wymienić terapię medyczną, pomoc psychologiczną, a także wsparcie rodzinne i społeczne.

Aim of the study: We aimed to study the relationship of sexual assault with self-concept and the general health of the victims referred to forensics in Ahvaz city (Iran).

Material and methods: It was a cross-sectional descriptive and analytical study that was designed by two groups as case and control which has done on 128 subjects. Sixty-four rape victims who were referred to the forensic center, considered as case group and in control group, 64 people who were being referred to health clinics in Ahvaz city. The data were collected through Rogers’s standard self-concept and general health questionnaires. Questionnaires were filled in self-completion way. Data had entered and analyzed by using SPSS software (version 22). A level of significance was less than 0.05.

Results: The average score of self-concept in the case group was 14.97 ±4.78 and in control group was 6.08 ±2.9. Average score of general health of the case and control groups, respectively, were 51.09 ±18.07 and 16.92 ±12.79. A significant statistical difference between the average score of self-concept, social functioning, physical and general health components in the groups was observed.

Conclusions: More negative self-concept and vulnerable general health was observed in the rape victims group than in the control group. Providing counseling and health services and family and social support of these victims can be effective in their general health promotion
słowa kluczowe:

zgwałcenie, ogólny stan zdrowia, Ahwaz

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe