eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2023
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zasadność prawidłowego oczyszczania rany i skóry wokół rany u chorego po urazie stopy – opis przypadku

Sylwia Rogowska
1

1.
Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska Leczenie Ran, Golina
LECZENIE RAN 2023; 20 (1): 44-50
Data publikacji online: 2023/04/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Podstawą procesu terapeutycznego rany jest właściwe opracowanie i leczenie miejscowe zgodnie ze strategią TIME, obejmującą prawidłową ocenę stanu rany i jej oczyszczenie, kontrolę infekcji i stanu zapalnego, zapewnienie odpowiedniej wilgoci oraz wsparcie naskórkowania z uwzględnieniem pielęgnacji brzegów rany. Wyzwaniem w ranach trudno gojących się jest biofilm bakteryjny. Uważa się, że jest on obecny w 60–80% owrzodzeń przewlekłych vs 6% ran ostrych. Kluczowe jest zatem zwrócenie uwagi na działania związane z eradykcją biofilmu z rany oraz higieną skóry wokół rany. W przedstawionym opisie przypadku rana ostra uległa powikłaniu. Zastosowanie strategii TIME, strategii czterech kroków higieny rany oraz edukacji pacjenta wsparło proces terapeutyczny i umożliwiło pełne zagojenie po 6 tygodniach terapii w warunkach domowych.

Wound treatment should be based on the TIME strategy including proper wound assessment and debridement, control of infection and inflammation, moist wound management, and support for epithelialization, including care of the wound edges. A challenge in hard-to-heal wounds is bacterial biofilm, which is thought to be present in 60–80% of chronic ulcers vs. 6% of acute wounds. Therefore, it is crucial to pay attention to activities related to the eradication of biofilm from the wound and hygiene of the surrounding skin. In the presented case report, the acute wound was complicated. The use of the TIME strategy, the 4-step strategy of Wound Hygiene, and patient education supported the therapeutic process and enabled full healing after 6 weeks of therapy at home.
słowa kluczowe:

rana ostra powikłana, strategia TIME, opieka domowa, oktenidyna, higiena rany

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.